Prekid  poslovnog partnerstva

(Last Updated On: )

Izgubiti poslovnog partnera nije lako – bez obzira na uzrok i vrstu prethodne povezanosti. Posebno je teško ukoliko sa njim nestaju i prihodi, ili značajan izvor sredstava važnih za svakodnevni život i rad.

Saveti koji se u ovakvim okolnostima daju malobrojni su, i uglavnom se svode na konstatacije prijatelja da niste jedini, uz iznošenje ličnog iskustva. Svako ko je, i najkraće vreme, bio u nekoj vrsti biznisa susreo se sa neprijatnom situacijom prekida saradnje.

Upitani za preporuke, međutim, eksperti u oblasti uspešnog poslovanja imaju šta da kažu.

Njihov prvi savet je, naravno, da treba da učinite sve da do prekida partnerstva ne dođe. Pored glavnog prioriteta – obavljanja posla, povedite na vreme računa i o odnosima. Poseban akcenat stavite na one kompanije ili pojedince od kojih vaše poslovanje u velikoj meri zavisi. Primetite na vreme ako je došlo do promena i ako vas partner ne angažuje više tako često. Zapitajte se da li je tome doprinelo vaše ponašanje i koliko (probijanje rokova, loš kvalitet, nedostatak kanala uspešne komunikacije i informisanja…).

Ukoliko problem nije nastao vašom krivicom, počnite na vreme da tražite altetnativno rešenje za sebe, za slučaj partnerovog odlaska.

Pitajte partnera zbog čega dolazi do prekida. Iako to nije u svakoj situaciji lako, može da koristi, pa čak i da obnovi poljuljano poverenja. Neka to bude, ukoliko je moguće, kontakt licem u lice, a ne e-mail ili druga vrsta elektronske komunikacije. Razgovarajte iskreno, potvrdite svoju posvećenost zajedničkom poslu, i budite dovoljno prijemčivi za povratne informacije. U “prelaznom periodu”, kad očekujete da partner, eventualno, promeni mišljenje, ponašajte se najbolje moguće. Uložite maksimalan napor da u poslovanju sa trećom stranom – zajedničkim poslovnim partnerima, pokažete svoje najbolje lice.

Ako je stvarno kraj

Može se dogoditi da je zaista sve, nepovratno, propalo, i da se vaši poslovni odnosi neće obnoviti. Šta činiti u takvoj situaciji?

Okrenite se drugim prilkama, ali prethodno analizirajte da li ste negde grešili i kako to možete popraviti.

Ne uzimajte stvari suviše lično – možda su okolnosti bile krive, a čak i ako vidite svoje greške, događa se da su za njih postojali uzroci van vaše kontrole.

Preispitajte stare planove koje ste napustili, ideje koje iz nekih razloga nisu realizovane, odnose sa drugim partnerima koje ste zapostavili – možda možete da ih reaktivirate.

Izađite iz poslovnog odnosa koji se prekida dostojanstveno i bez teških reči. To je prvi korak ka obnavljanju saradnje, ili uspostavljanju druge, nove. Vaša reputacija ne bi smela da bude narušena, koliko god da se druga strana neprofesionalno ponaša, što se može dogoditi.