Preduzetništvo nije za vas

(Last Updated On: )

Preduzetništvo nije za svakoga, saglasni su stručnjaci koji u razvijenim ekonomijama proučavaju osobine dobrih preduzetnika. Upuštanje u preduzetništvo, široko podsticano i podržavano ove godine u Srbiji, u domaćim okolnostima može da bude još komplikovanije ako osoba ima određene crte karaktera, navike, osobine temperamenta, koje mogu da zasmetaju.

preduzetnik

Evo nekoliko takvih koje treba imati u vidu, pa ako ih posedujete, dobro razmislite da li je preduzetništvo za vas.

Ako čekate da vam drugi kažu šta da radite, verovatno nećete biti dobar preduzetnik. Neke osobe obavljaju posao izvanredno kada dobiju zadatak od šefa, ali ako ga ne dobiju – sede i čekaju, žaleći se, čak, da su zanemarene.

Ako ste perfekcinista, izbegavajte preduzetništvo kao zanimanje. Stvari se najčešće moraju rešavati u hodu, uz obaveznu fleksibilnost, kako bi se zaista napredovalo. Perfekcionisti, takođe, oklevaju da posao povere drugom, što ih dovodi u nemoguću situaciju da sve obavljaju sami. Perfekcionisti se plaše grešaka, a u privatnom biznisu ih ima, oklevaju da nesavršene proizvode iznesu na tržište i imaju još mnogo problema, koji ih sprečavaju da budu efikasni.

Kakav je vaš odnos prema novcu? Ukoliko ste konzervativni u trošenju i teško ulazite u rizike nećete biti dobar preduzetnik. Investicije obično podrazumevaju izvestan nivo zaduživanja, što vam neće prijati. Sa druge strane, preterano ležeran odnos prema novcu takođe nije dobar. Neopravdano rasipanje svakako neće doprineti uspehu.

Maštate li o preduzetništvu ili zaista imate informacije kako ono izgleda? Ako živite u snovima i zamišljate da ćete kao preduzetnik biti svoj gazda i raditi kada i koliko želite, iznenadiće vas celodnevno svakodnevno angažovanje. Prikupite informacije unapred, radite jedno vreme kod prijatelja privatnika i dobro upoznajte sve buduće zadatke, način i potrebno vreme za njihovo izvršenje, pre nego što pokrenete sopstveni biznis.