Preduzetnice: kontakti kao cilj

(Last Updated On: )

U Privrednoj komori Srbije održana je druga međunarodna konferencija udruženja poslovnih žena i preduzetnica, u organizaciji Udruženja poslovnih žena Srbije. Naziv ovogodišnje konferencije je „Preduzetnice za novo doba: Nove mogućnosti za oživljavanje privrede u regionu“.

– Cilj konferencije je uspostavljanje novih poslovnih kontakata među preduzetnicama iz zemalja regiona, jačanje njihovog uticaja na promenu poslovnog okruženja, stvaranje šire regionalne inicijative za unapređenje ženskog preduzetništva, i možda najvažnije, njihovo umrežavanje radi zajedničkog nastupa – izjavila je dr Sanja Popović Pantić, predsednica Udruženja poslovnih žena Srbije.

Ovaj značajan skup imao je nekoliko događanja, a pri njegovoj organizaciji Udruženje poslovnih žena Srbije sarađivalo je sa Evropskom mrežom preduzetništva Srbije (Enterprise Europe Network – EEN), Regionalnim centrom za razvoj preduzetničkih kompetencija za zemlje jugoistočne Evrope – SEECEL i Regionalnim savetom za saradnju – RCC.