Predrag Mihajlović biografija

(Last Updated On: )

Predsednik Izvršnog odobra OTP banke.
Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu u Subotici, Univerzitet u Novom Sadu, a postdiplomske studije je završio u Grenoble Ecole de Management Univerziteta u Francuskoj gde je stekao zvanje doktora poslovne administracije.
Karijeru je započeo u AY Bank Ltd. London kao diler na deviznom tržištu. U periodu od 1995. do 2003. godine, radio je u Vojvođanskoj banci na pozicijama: saradnik za poslovne aranžmane, vođa projektnog tima za uvođenje evra, direktor za odnose sa finansijskim institucijama. Od 2003. do kraja 2008. Bio je zaposlen u Komercijalnoj banci kao specijalni savetnik predsednika banke i zamenik predsednika Izvršnog odbora banke sa odgovornošcu za četiri sektora.

Predrag Mihajlović je u dva mandata bio guverner Američke privredne komore, kao i predsednik Upravnog odbora NALED-a. Godine 2013. prelazi u Credy banku na poziciju predsednika Izvršnog odbora, a između 2014. i 2016. je bio na poziciji direktora za konsultantske poslove kuce Baker Tilly Zapadnog Balkana. Tokom 2016. godine obavljao je poslove direktora Sektora za poslove sa privredom u VTB Banci. Godine 2007. se pridružuje OTP grupaciji na poziciji predsednika Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, a u decembru iste godine prelazi na poziciju predsednika Izvršnog odbora/CEO Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, gde ostaje i posle integracije OTP banke Srbija a.d. Novi Sad i Vojvođanske banke a.d. Novi Sad, sve do preuzimanja dužnosti predsednika Izvršnog odbora OTP banke Srbija a.d. Beograd. Od oktobra 2018. je predsednik Upravnog odbora Udruženja banaka Srbije sa četvorogodišnjim mandatom. Takođe je i potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje i član Predsedništva Saveza ekonomista Srbije.