Pozovite nemačke eksperte

(Last Updated On: )

Stručna pomoć eksperata koji svoje bogato iskustvo mogu preneti kompanijama koje se razvijaju je izuzetno značajna. Milan Vučković, zastupnik nemačke fondacije SES iz Bona i član BSN-a, kaže kako je obezbeđivanje kvalitetnih nemačkih eksperata izuzetno lako, i, zahvaljujući fondaciji SES, izuzetno povoljno.

Da li možete da zamislite dolazak nemačkih poslovnih eksperata u vaše preduzeće ili instituciju pod skoro simboličnim uslovima? Da li Vam je zamislivo da nemački eksperti, sa ogromnim međunarodnim poslovnim iskustvom, mogu svojim savetima da pomognu i Vama i vašoj firmi, potpuno besplatno, na licu mesta – gde god se geografski nalazili, u optimizaciji proizvodnje i svih oblika poslovanja? I ne samo to: angažman nemačkih eksperata u vašem preduzeću je, zapravo, višestruko koristan i za Vas lično, unapređivanje poslovanja vašeg preduzeća i njegovo sigurnije poslovanje u budućnosti…

Podrška ove nemačke fondacije domaćim firmama u Srbiji funkcioniše još od 2005. godine. Od tada do danas, u Srbiji je boravilo i pomoglo našim MSP ali i institucijama, lokalnim samoupravama, više od 300 nemačkih eksperata.

Kako se prijaviti

U praksi, čitav proces od aplikacije do dodele eksperta traje često i manje od dva meseca. Ono što domaći aplikanti snose su samo troškovi ishrane i boravka nemačkih eksperata, pri čemu to ne mora da bude hotel već i privatni smeštaj, kao i simbolične dnevnice u visini od samo 7 evra u domaćoj valuti.

Boravak stranih eksperata kod nas iznosi od 2 nedelje (minimum) do 3 meseca, pri čemu je moguć angažman više eksperata u jednoj organizaciji u više oblasti ili čak ponovljeni angažman istog eksperta ako je opet potreban da bi se započeti projekat reorganizacije dovršio.

nemacka

Vučković kaže da su u apliciranju najažurnije kompanije iz proizvodne delatnosti kojima nemački eksperti pomažu da optimizuju svoju proizvodnju, troškove ali i kontrolu kvaliteta, mada ima i onih koji bi želeli da se preorijentišu ka novim proizvodima pa su im dragocene informacije iz prve ruke na koje nove proizvode, kao buduće izvozne uzdanice, mogu da se fokusiraju.

Milan Vučković kaže da dragocenu podršku u svom radu ima u Mreži za poslovnu podršku (BSN), čiji je aktivni član i koja redovno informiše svoje brojne članove o ovoj mogućnosti ali i organizuje inhouse predavanja za naša MSP o mogućnostima koje pruža saradnja sa fondacijom SES.

Pored svega već pomenutog Milan Vučković, ekspert pri udruženju BSN za tržište nemačkog govornog područja, naglašava još jedan važan benefit prilikom angažovanja nemačkih SES eksperata: oni obično ostaju u nekoj vrsti kontakta i saradnje sa firmama u kojima su boravili i, ujedno, (p)ostaju njihov važan kanal ka nemačkom tržištu. Trenutno su u poslednjih nedelju dana pojedini nemački eksperti SES-a, koji imaju angažman po celom svetu ali i u samoj Nemačkoj, savetodavci domaćim kompanijama u Požegi, Ubu i Beogradu, a uskoro se očekuje dolazak novih u Užice, Čačak i Zemun.

Vučković, na kraju, napominje da je prilikom svojih brojnih prezentacija nailazio i na domaće privrednike koji pripadaju onoj sorti ljudi koji „sve znaju“ i kojima ovakva podrška, zbog vlastitog sveznanja „nije potrebna“. Međutim, dodaje, takvi su, srećom po domaću privredu, u manjini. Zato, ne čekajte. Moto nemačke fondacije SES, sa razlogom, glasi: „Budućnost treba iskustvo!“.

Sve informacije zainteresovani mogu dobiti u Mreži za poslovnu podršku (BSN)