Poziv za Zrenjanince, ali i druge zainteresovane

(Last Updated On: )

Gradjanski preokret pozivao je danas gradjane, nevladine organizacije, medije, a naročito ekologe i aktiviste u oblasti zaštite životne sredine da uzmu učešće u javnoj raspravi o uticaju planirane fabrike guma Linglong na životnu sredinu.

Podsetili su da je Gradska uprava grada Zrenjanina zakazala javnu raspravu o Studiji o proceni uticaja na životnu sredinu fabrike guma Linglong za petak 4. septembar 2020. godine, u 11 časova, u baroknoj sali skupštine grada. Do 3. septembra se mogu pismeno dostavljati mišljenja i pitanja u vezi sa podnetom studijom slanjem preporučene pošiljke s povratnicom na adresu: Gradska uprava grada Zrenjanina, Odeljenje za privredu, Odsek za zaštitu i unapređenje životne sredine, Trg slobode 10, 23000 Zrenjanin. Mišljenja i pitanja je moguće predati i na pisarnici, u dva primerka.

Iz Gradjanskog preokreta ukazuju da su javne rasprave jedan od retkih mehanizama direktne demokratije koji stoje na raspolaganju gradjanima Srbije tokom procesa usvajanja propisa i odluka, kao i da svi gradjani imaju pravo da učestvuju na javnim raspravama i niko nema pravo da ih sprečava u tome.

Navode i da Linglong planira da u sred poljoprivrednog zemljišta, blizu specijalnog rezervata prirode “Carska bara” i neposredno pored Zrenjanina, proizvodi oko 14 miliona pneumatika godišnje, a da će mu za transport sirovina i gotovog proizvoda biti potrebno više stotina šlepera dnevno.

Ukazali su da Linglong dolazi iz Kine, zemlje u kojoj je vazduh najzagađeniji na planeti, a da, kako su naveli, gigantsku fabriku guma koju planira da izgradi u Srbiji nijedna evropska država nije želela na svom tlu.

“Planirana fabrika stvara i sekundarne opasnosti: nedavno je objavljeno da će preduzeće Šandong Jangu Huataj kemikal u Zrenjaninu graditi fabriku opasnog tributil-fosfata za potrebe svog kooperanta i partnera kompaniju Linglong”, ukazali su aktivisti Gradjanskog preokreta.

Istakli su i da u slučaju hemijskog incidenta ili požara, u Zrenjaninu, pa čak ni u čitavoj Srbiji, ne postoje dovoljno brojne i opremljene snage za adekvatnu intervenciju, kao ni razradjeni mehanizmi za evakuaciju stanovništva i da je u pitanju opasnost koja prevazilazi problem jednog grada.

Aktivisti Građdjanskog preokreta ukazuju i da Linglong namerava da se priključi na postojeću infrastrukturu drumsku, elektro i vodovodnu, koje su inače u lošem stanju, a da grad Zrenjanin nema razvijene instrumente za kontrolu kvaliteta vazduha niti prečistač otpadnih voda, i da već decenijama ima problem s vodovodom, odnosno kvalitetom, količinom i pritiskom vode.

Studija o proceni uticaja na životnu sredinu koju je na javnu raspravu uputio Linglong može se preuzeti na adresi: http://www.zrenjanin.rs/sr/e-uprava/zastita-zivotne-sredine/javni-uvid.