Potvrda za vrtić, za sada, nije obavezna

(Last Updated On: )

Povodom informacije koja se pojavila u medijima u vezi sa navodnom novom merom, koja se tiče potvrđivanja obaveznog rada roditelja čija deca borave u vrtiću, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja saopštava da roditelji za sada, s obzirom na trenutnu epidemiološku situaciju, nisu u obavezi da donose u vrtić potvrdu o obaveznom radu na radnom mestu.

Dva najvažnija pokazatelja, trenutan broj pozitivne dece (0,017%) i zaposlenih (0,838%), kao i prosečna dolaznost dece koja je u mesecu oktobru bila 68,01%, ukazuju da u ovom trenutku nema potrebe za smanjenjem broja dece u vrtićima i rasterećenjem kapaciteta.

Ministarstvo podseća da su sve predškolske ustanove u planiranju organizacije rada sa decom u obavezi da poštuju zakonom propisane normative broja dece u vaspitnoj grupi i odluke o povećanju, odnosno smanjenju broja dece u vrtiću ili vaspitnoj grupi donose u tesnoj saradnji sa osnivačem, odnosno lokalnim kriznim štabom s obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u konkretnoj lokalnoj zajednici i potrebu primene odgovarajućih preventivno-zaštitnih mera.

Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ukazuje da svakodnevno prati epidemiološku situaciju, sagledava izazove i moguća rešenja u funkcionisanju predškolskih ustanova u ovim okolnostima. Sa posebnom pažnjom uzima se u obzir iskustvo predškolskih ustanova u prethodnom periodu, različiti uslovi i kapaciteti predškolskih ustanova na nivou Republike Srbije, kao i svi prispeli predlozi, mišljenja sindikata i Kriznog štaba.