Poskupljuju žestoka alkoholna pića

(Last Updated On: )

Ministar finansija Siniša Mali izneo je pred poslanicima u Skupštini Srbije predlog izmena Zakona o akcizama, za koje se očekuju da budu usvojene. Promene se odnose na akcize na žestoka alkoholna pića. 

„Zakonskim predlogom predlažu se izmene u načinu obračunavanja i plaćanja akcize na jaka alkoholna pića. Trenutno, Zakon o akcizama, u delu oporezivanja akcizom alkoholnih pića, nije usaglašen sa odgovarajućim direktivama EU i zato se sada, u cilju postepenog usklađivanja domaćeg zakonodavstva iz oblasti oporezivanja akcizom alkoholnih pića, predlažu izmene koje će dovesti do postepene harmonizacije propisa“, rekao je Mali.

Prema njegovim rečima, naš sistem oporezivanja akcizom jakih alkoholnih pića nije u saglasnosti sa članom 37. Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju koji je potpisan 2008. godine a stupio na snagu 1. septembra 2013. godine. 

„Želimo da se usaglasimo sa tim politikama. Usvajanjem navedenih zakonskih izmena i usaglašavanjem Zakona o akcizama sa propisima EU, stvaraju se uslovi za otvaranje Pregovaračkog poglavlja 16 – Porezi. Izmenama ovih zakona stvaraju se i preduslovi za Klaster 3 (konkurentnost i inkluzivni rast) u pregovorima sa EU kako bismo proces pristupanja EU nastavili još bržim tempom“, naveo je Mali. 

Ministar je objasnio da je postojala razlika u načinu obračuna akcize na jaka alkoholna pića između EU i Srbije, tako što EU akcizu na jaka alkoholna pića utvrđuje po hektolitru (100 litara) čistog alokohola na 20°S. Sa druge strane, akciza u Republici Srbiji na jaka alkoholna pića se, prema važećem zakonskom rešenju, obračunava i plaća u zavisnosti od vrste jakog alkoholnog pića a to su kod nas rakije od voća, grožđa, vina i druge voćne rakije, rakije od žitarica i ostalih poljoprivrednih sirovina i ostala jaka alkoholna pića. 

Preciznije, prema aktuelnom Zakonu o akcizama donetom 2001. godine, sva jaka alkoholna pića, podeljena su u tri akcizne kategorije u zavisnosti od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola. Sve tri kategorije alkoholnih pića spadaju u različitu akciznu grupu i na njih se plaća različit iznos akcize.

Mali je objasnio da se ovim zakonom predlaže da se sva jaka alkoholna pića, nezavisno od sirovina od kojih se proizvode i sadržaja etanola, oporezuju prema sadržanom procentu čistog alkohola merenom na temperaturi od 20°S u tom gotovom proizvodu, čime se izjednačava poreski tretman svih jakih alkoholnih pića. Na taj način u potpunosti se gubi razlika u fiskalnom opterećenju između različitih vrsta jakih alkoholnih pića, pod uslovom da sadrže isti procenat alkohola.