Porezi će biti niži

(Last Updated On: )

Stekli su se uslovi da privredni razvoj možemo podržati nešto stimulativnijom poreskom politikom, izjavio je predsednik Privredne komore Srbiije Marko Čadež.

“Moj utisak je da Vlada za to ima razumevanja”, istakao je Čadež za “Biznis” magazin.

On je ukazao da visoke poreze, posebno veliko poresko opterećenje zarada, privrednici u svim anketama i u svim razgovorima navode kao najveću prepreku uspešnijem poslovanju i jedan od najčešćih uzroka sive ekonomije.

Prema njegovim rečima, otuda i stalni zahtevi privrede da se ta zahvatanja smanje, ali i inicijative Privredne komore Srbije upućene Vladi da se privredna aktivnost podstakne smanjenjem poreza i doprinosa, naravno, na način koji neće ugroziti budžetske prihode, odnosno izvršenje budžetskih obaveza.

“Mislim da su se stekli svi uslovi i da smo dostigli tačku od koje privredni razvoj možemo da podržimo nešto stimulativnijom poreskom politikom, tako što bismo poreskim instrumentima podsticali, recimo, otvaranje novih firmi ili kompanije – pretežne izvoznike”, kaže Čadež.

Napominjući da je njegov utisak da Vlada za to ima razumevanja, on je rekao da se već prave prve računice.

“Shvatam potrebu da se, posle tri godine u kojima smo imali stezanje kaiša kroz smanjenje penzija i plata u javnom sektoru, pre donošenja konačne odluke što bolje i realno sagledaju efekti rasterećenja privrede na javne finansije, mogućnost proširenja poreske baze, većeg zahvatanja iz sada sive zone, kao i uticaj smanjenja poreskih davanja na privredni rast”, objašnjava Čadež.

Izvor: Tanjug