Podunavlje se sprema za dolazak turista

(Last Updated On: )

Vlada Republike Srbije donela je zaključak kojim se odobrava 636 miliona dinara za realizaciju četiri projekta na području Podunavlja u cilju unapređenja turističke infrastrukture.

Navedena sredstva biće namenjena za izgradnju biciklističko-pešačke staze od tvrđave Ram do Srebrnog jezera sa rasvetom dužine 10 kilometara na teritoriji opštine Veliko Gradište, navodi se na sajtu Ministarstva turizma i omladine.

Pored toga, planirana je izgradnja sportsko-rekreativnog centra sa auto kampom u Kovinu, izgradnju biciklističke staze duž dunavskog nasipa od Vračevog Gaja do Stare Palanke na teritoriji opštine Bela Crkva, kao i uređenje sportsko-rekreativnog kompleksa duž keja u Novom Sadu.

Ministar turizma i omladine Husein Memić istakao je da je 2023. godina rekordna po državnim ulaganjima u turističku infrastrukturu, budući da je pored sedam miliona evra redovnih budžetskih sredstava, opredeljeno još sedam miliona evra za projekte na Podunavlju.

I na lokalu su prisutne pojačane aktivnosti u rešavanju akutnih problema, kako bi ovaj prostor bio što više prilagođen budućem razvoju turizma.

Tako je opština Veliko Gradište raspisala konkurs za izgradnju dela kanalizacione mreže, koji ističe danas. Postojeći kanalizacioni kolektor duž šetališta na Srebrnom jezeru, odnosno u ulici Šetalačka u naselju Beli Bagrem, prekomernom izgradnjom građevinskih objekata je preopterećen i prevaziđeni su njegovi raspoloživi kapaciteti. Maksimalni rok za izvođenje radova na kolektoru, nakon uvođenja u posao, je 60 kalendarskih dana.