Počeo sa radom servis centar za dju dilidžens obaveze

(Last Updated On: )

Kompanijama u Srbiji je od ponedeljka, 24. aprila, na raspolaganju nova usluga Privredne komore Srbije Responsible Business Hub (RBH) servisni centar gde će sve firme koje su deo nemačkih i globalnih lanaca dobavljača, kao i one koje to planiraju da postanu, dobiti važne informacije o primeni novog zakona o dobavljačkim lancima u Nemačkoj i EU.

Prema nemačkom Zakonu o dju dilidžensu (Due Dilligence) u lancu snabdevanja, koji je počeo da se primenjuje 1. januara 2023. godine, domaće kompanije koje su u lancima dobavljača nemačkih kompanija dužne su da ispune zahteve na polju zaštite ljudskih prava, prava radnika i ekologije.

Procenjuje se da nova pravila utiču na poslovanje oko 3.000 kompanija iz Srbije, a Mihailo Vesović, direktor Sektora za internacionalizaciju PKS, ističe da je podrška kompanijama u ispunjenju i primeni propisa, jedna od ključnih ekonomskih tema kojima će se hab baviti. 

Aktivnosti RBH obuhvatiće stvaranje mreže strateških partnera i konsultanata, a PKS će organizovati edukacije i konsultacije usmerene na podizanje svesti i podsticanje dijaloga  između zainteresovanih strana o nemačkom zakonu u lancu snabdevanja i EU regulativi. Zakon o dju dilidžensu je uvod u evropsku direktivu čije se uvođenje očekuje. Ona će biti i stroža i obuhvataće više propisa i zahteva nego sam nemački zakon.

Ove godine, propis se odnosi na kompanije koje su registrovane u Nemačkoj, a posredno i na direktne i indirektne dobavljače u njihovim lancima snabdevanja.

Zahtevi koji  se postavljaju pred dobavljače odnose se na zabranu dečijeg rada, zabranu prinudnog rada i diskriminacije, pravo na mogućnost udruživanja i primerenu zaradu, zabranu protivpravnog oduzimanja zemljišta, kao i zabranu zloupotrebe privatnog obezbeđenja.

U oblasti zaštite životne sredine zakon propisuje poštovanje tri međunarodne konvencije – Upotrebu žive u skladu sa međunarodnom konvencijom u Minamati, primenu Stokholmske konvencije o dugotrajnim organskim zagađujućim supstancama,  kao i primenu Bazelske konvencije o prekograničnom kretanju opasnih otpada i njihovom odlaganju.

Zakon se odnosi na privredna društva koja imaju sedište ili ogranak u Nemačkoj i koja zapošljavaju više od 3.000 radnika u Nemačkoj, a od 1. januara 2024. se važenje zakona proširuje na sva privredna društva koja u toj državi zapošljavaju više od 1.000 radnika.

Prvi deo 2023. godine će nemačke kompanije iskoristiti da prilagode svoje procedure, a za domaće kompanije se očekuje da će u drugoj polovini ove godine dobiti od svojih nemačkih partnera zahteve koje treba da ispune shodno odredbama ovog akta.

Razvoj RBH servisa PKS podržala je Nemačka razvojna saradnja, a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ u okviru projekta “Inicijativa za globalnu solidarnost”.