Otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti

ministarstvo kulture
(Last Updated On: )

Ministarstvo kulture i informisanja organizuje Radionicu za otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti koji su podržani od međunarodnih fondova

Datum i mesto održavanja: 29. januar 2015, Ministarstvo kulture i informisanja, ul. Vlajkovićeva br. 3, Beograd, Pres sala prvi sprat

Cilj radionice je evaluacija prvog otvorenog poziva, razmena iskustava dobre prakse od strane odabranih podržanih projekata, diskusija sa konstruktivnim predlozima poboljšanja realizacije narednih otvorenih poziva za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti, a koji su podržani kroz međunarodne fondove.

Prvi otvoreni poziv za sufinansiranje projekata u oblasti kulture i umetnosti, a koji su podržani od međunarodnih fondova bio je otvoren od 7. jula do 1. novembra 2014. godine. Cilj otvorenog poziva je razvoj međunarodne saradnje kroz nacionalnu podršku projektima koji su sufinansirani u okviru međunarodnih fondova (Program Kreativna Evropa, Program Kultura 2007-2013, program IPA prekogranična saradnja, Unesko, Centralno evropska inicijativa, i drugi). Na taj način obezbeđuje se održivost projekata i doprinosi harmonizaciji politika sa međunarodnim i evropskim standardima i utiče na podsticanje razvoja u oblasti kulture, kroz jačanje kapaciteta aktera na teritoriji Republike Srbije i sistemsku podršku razvoju međunarodne saradnje/razmene u oblasti kulture i umetnosti.

Prijavu za učešće na radionici izvršiti najkasnije do 19. januara, na e-mail adresu: prviotvorenipoziv@gmail.com, sa podacima (ime, prezime, naziv i mesto institucije iz koje dolazite).

ministarstvo kulture