Sednica predsedništva Grupacije veledrogerija

veledrogerije
(Last Updated On: )

Predsedništvo Grupacije veledrogerija Udruženja za trgovinu Privredne komore Srbije (PKS) na sednici 6. januara 2015. godine razmatralo je problematiku predstojećeg postupka centralizovane javne nabavke lekova za 2015. godinu i odgovore Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO) na zahteve za pojašnjenje određenih odredbi tenderske dokumentacije. Zahteve je 29. decembra 2014. godine uputila Grupacija veledrogerija u četiri dopisa koji su se odnosili na A i A1 listu lekova, B listu lekova, C listu lekova, kao i citostatike sa B liste lekova.

Prispeli odgovori iz RFZO analizirani su prema listi lekova. Članovi predsedništva Grupacije veledrogerija prihvatili su određene odgovore RFZO, ali su za neke smatrali da su nepotpuni, da pitanja i predlozi nisu shvaćeni na pravi način i da suštinski ne odgovaraju sadržini postavljenih pitanja.

veledrogerije

Na sednici je odlučeno da se RFZO dostave dodatna pitanja. Deo zahteva je preformulisan i konkretizovan oblik već postavljenih upita što je posledica šturih i nepotpunih odgovora nadležnih u Fondu. Članovi predsedništva Grupacije veledrogerija smatrali su da je neophodno ponovo postaviti neka pitanja uz proširenu i dopunjenu argumentaciju jer su ona od suštinskog značaja za uspešno sprovođenje postupka centralizovanih javnih nabavki lekova za 2015. godinu.

Definisana su i nova koja će biti prosleđena RFZO-u a odnose se na višu silu, smanjenje i povećanje cena lekova zbog izmene Pravilnika o listi lekova koji se propisuju i izdaju na teret sredstava obaveznog zdravstvenog osiguranja, zatim bankarske garancije za ozbiljnost ponude, zdravstvene ustanove sa područja Kosova i Metohije, raskid ugovora, kao i obavezu kupca da nabavlja lekove isključivo od dobavljača u skladu sa sporazumom (samo kod javne nabavke lekova sa A i A1 liste)

Ovlašćeni predstavnici Grupacije veledrogerija Uduženja za trgovinu PKS zatražiće prijem kod Marka Čadeža, predsednika PKS, sa ciljem da se posredstvom Komore obrate Vladi Srbije i Ministarstvu zdravlja kako bi se pronašla rešenja za snabdevanje apoteka i zdravstvenih ustanova na teritoriji KIM, pitanja zaostalih plaćanja zdravstvenih ustanova prema veledrogerijama , plaćanja zdravstvenih ustanova koje su u blokadi i plaćanja zdravstvenih ustanova koje svoje finansijske obaveze prema dobavljačima (veledrogerijama) ne izvršavaju uopšte ili ne izvršavaju u ugovorenim rokovima.

Na sednici predsedništva Grupacije veledogerija odlučeno je da će se članarinu GIRP asocijacije (Evropska asocijacija veledrogerija sa punim asortimanom) platiti članovi Grupacije veledrogerija Uduženja za trgovinu PKS u punom iznosu, kao i ranijih godina, srazmerno procentualnom učešću svake veledrogerije u ukupnom prometu svih članica ostvarenom u 2014. godini.

Predstavnici Grupacije ocenili su da veledrogerije zauzimaju veoma značajno mesto u postupku centralizovanih javnih nabavki, što jača njihovu ulogu i povećava odgovornost za snabdevenost tržišta lekovima i medicinskim materijalom. Zbog toga, kako je istaknuto, treba da jedinstveno deluju prema RFZO, Vladi Srbije i resornom ministarstvu.