Oslobađanje plaćanja TV takse

(Last Updated On: )

U članu 42 Zakona o javnim medijskim servisima, navedeni su uslovi za oslobađanje od obaveze plaćanja takse za javni medijski servis.

Od obaveze plaćanja takse oslobađa se fizičko lice, korisnik merila električne energije, koje živi u jednočlanom domaćinstvu ili je hranilac porodice u višečlanom domaćinstvu, ukoliko je:

  1. Osoba sa invaliditetom sa 100 odsto telesnog oštećenja;
  2. Osoba sa invaliditetom sa manje od 100 odsto telesnog oštećenja, ako joj je, u skladu sa odredbama posebnih propisa, priznato pravo na dodatak za tuđu negu i pomoć;
  3. Lice koje je trajno izgubilo sluh ili slepo lice;
  4. Korisnik prava na novčanu socijalnu pomoć;
  5. Penzioner sa minimalnom penzijom;
  6. Fizičko lice korisnik više merila električne energije, za merilo električne energije, u stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koji se ne koristi

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke od 1 do 6, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 1 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 1 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

Od obaveze plaćanja takse oslobađaju se i:

  1. Ustanove koje se u smislu zakona koji uređuje oblast socijalne zaštite smatraju ustanovama za smeštaj korisnika, obrazovno-vaspitne ustanove, zdravstvene ustanove i organizacije osoba sa invaliditetom i preduzeća za radno osposobljavanje i zapošljavanje osoba sa invaliditetom;
  2. Diplomatsko-konzularna predstavništva, pod uslovom reciprociteta.

Pravo na oslobađanje od obaveze plaćanja takse, za tačke 7 i 8, ostvaruje se na osnovu zahteva koji se podnosi na obrascu 2 (word doc format / pdf format), uz prilaganje potrebne dokumentacije (sastavni deo obrasca 2 je obaveštenje o potrebnoj dokumentaciji za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis).

rts-rtv

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, korisnik merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, podnosi se Radio-televiziji Srbije. Za merila električne energije po stambenoj jedinici, odnosno poslovnom prostoru, koja se nalaze na teritoriji AP Vojvodine, zahtev se podnosi Radio-televiziji Vojvodine.

Zahtev za oslobađanje od plaćanja takse za javni medijski servis, koji podleže rešavanju od strane Radio-televizije Srbije, možete podneti:

lično na šalterima:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

putem pošte na adresu:
Radio-televizija Srbije
Služba poslovni inženjering
Kneza Višeslava br. 88
11030 Beograd

ili elektronskim putem na imejl adresu:
taksajms@rts.rs

Kontakt telefoni za informacije:
(+381 11) 2544-292, 2547-071, 2544-647, 321-2694, 2544-799.