Održana međunarodna logistička konferencija LOGIC

LOGIC konferencija
(Last Updated On: May 27, 2022)

Poremećaji u lancima snabdevanja, talenti i ljudski resursi, kao i marketing u oblasti logistike, bile su vodeće teme pete međunarodne logističke konferencije LOGIC, održane u Beogradu.

Ovaj važan logistički događaj je specifičan po tome što okuplja privrednike, istraživače, naučnike i studente koji su razmenili najnovija iskustva, saznanja i ideje. Kako je rečeno na konferenciji, sinergija nauke i realnog sektora je ključna za unapređenje logističke prakse, ali i naučno-istraživačkog rada.

U jako izazovnim vremenima na globalnom nivou kada se svi ustaljeni putevi u lancima snabdevanja preispituju, logistika se ističe kao vodeća tema u svetskoj ekonomiji. Posledice korona virusa, zastoja u svetskim lukama i nedostatka kontejnera i dalje su intenzivne, a sukob u Ukrajini dodatno komplikuje situaciju. U ovakvim prilikama, važno je da i studenti, početnici u karijeri, budu informisani, kako bi se što bolje pripremili na izazove koji ih očekuju.

Nebojša Đekić, direktor prodaje i razvoja u kompaniji Cargo-partner Srbija, govoreći o poremećajima u lancima snabdevanja na otvaranju konferencije LOGIC u Beogradu, je rekao: “Kao rešenje za sve globalne prilike prethodnih godina istakao bih dve stvari: prilagođavanje i planiranje. U prvom naletu smo bili na vezi sa svim kancelarijama kompanije cargo-partner i na taj način prilagođavali se situaciji i pronalazili najbolja rešenja za svoje klijente. Kasnije smo pravili planove koji su bili kratkoročni, zbog stalnih promena, ali smo uvek imali šta da ponudimo klijentima.”

Ni on, kao ni drugi govornici, nije mogao da da dugoročnu prognozu trendova u transportu i logistici, ali se osvrnuo na trenutna rešenja. “Konkretno iz Kine sada imamo efikasan zbirni kontejnerski servis koji se pokazao daleko boljim od punih utovara. Smatram da će u drugoj polovini godine biti malo lakše, jer će biti uvedeni novi brodovi, a time i veći kapaciteti za transport robe” naveo je Đekić.

LOGIC konferencija

Ovaj privredni sektor suočava se sa još jednim velikim izazovom. Logistika je radno intenzivna delatnost, a potreba za logističkim stručnjacima raste 10 do 15% godišnje. Problem nedostatka radne snage je evidentan, a danas je imperativ prepoznati i zadržati talente u svojim kompanijama. Naglasivši da cargo-partner veoma ceni saradnju sa fakultetom, a posebno to što imaju mogućnost da komuniciraju i razmenjuju informacije sa studentima još u ranoj fazi studiranja, Miloš Bogunović, menadžer ljudskih resursa, predstavio je prilike za razvoj talenata u kompaniji. “Pokušavamo da primenimo jedan specifičan model u upravljanju resursima. Želimo da kroz komunikaciju sa zaposlenima identifikujemo polja koja zahtevaju unapređenje i da dalji fokus preusmerimo na njih. Time se vodimo i kod regrutovanja novih kadrova” rekao je Bogunović.

Izazovna vremena traže nova rešenja i nove vidove komunikacije, a digitalne mreže to jesu. ”B2B or not to be”, kaže Tamara Tatić, regionalna marketing menadžerka za Jugoistočnu Evropu u kompaniji cargo-partner i dodaje “Zašto baš LinkedIn? Zato što broji više od 830 miliona članova, a preko 53 miliona kompanija ima svoje stranice na ovoj mreži. LinkedIn je platforma broj jedan za generisanje lidova, a stope konverzije na ovoj platformi su dvostruko veće od bilo koje druge koja se odnosi na istu ciljnu grupu. Vidimo da je više od 40% korisnika svakodnevno aktivno.“

„Naša kompanija ima 2 pravca u kojima se razvija. Korporativna LinkedIn stranica ima zadatak da opsluži sve naše zemlje, respektivno i usluge i servise, kao i sve novosti i informacije koje želimo da plasiramo na taj način. Drugi pristup je da sve lokalno relevantnije vesti plasiramo putem naših brend ambasadora na lokalnim jezicima, jer korporativni kanali ne mogu da podrže sve aktivnosti, vodeći računa o raznovrsnosti i dinamici“ – navela je Tatić i pozvala studente da budu aktivni na ovoj mreži.

Pre konferencije, kompanija cargo-partner ugostila je i studente Saobraćajnog fakulteta kojima su pomogli u rešavanju konkretnih problema i zadataka, kao i u izradi studije slučaja. Rezultati su predstavljeni pred mnogobrojnim posetiocima ove stručne konferencije. 

Cilj međunarodne logističke konferencije LOGIC, koja se održava 5. put na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu, je da se akademska istraživanja povežu sa realnim logističkim izazovima, kako bi se obezbedila puna sinergija naučnih i praktičnih znanja. Konferenciji je prisustvovalo više od 400 učesnika, iz različitih industrija, oblasti i sektora – iz privrede, obrazovnih i naučno-istraživačkih institucija.