U Srbiji pesimizam, na Kosovu optimizam

U okviru međunarodne studije Voice of the People End Of Year, koju krajem svake godine sprovodi asocijacija WIN-Gallup International, ispitana su očekivanja od 2014. godine …

Nacionalizacija, konfiskacija i restitucija – pitanja

 25. i 26. februara u Konferencijskoj sali Agencije za restituciju Republike Srbije biće održana konferencija Nacionalizacija, konfiskacija i restitucija ­ istorijska, pravna, ekonomska i politička  pitanja.    Konferenciju organizuju Agencija za restituciju, New Balkans Institute, Filozofski, Pravni i Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, uz logističku …

Da dijabetes tipa 1 bude invaliditet

Udruženje osoba sa invaliditetom Feniks organizuje protest koji će se održati 5 marta 2014 ispred zgrade Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada,zapošljavanja i socijalne politike, sa …