Raiffeisen banka – radno vreme za praznike

Raiffeisen-banka
(Last Updated On: April 19, 2023)

Radno freme Raiffeisen i RBA banke:

Biznis kartice funkcionisaće u ovom periodu, dok SMS obaveštenja i notifikacije neće biti dostupne. Savetujemo da najkasnije do 28.04.2023. obezbedite dovoljan iznos sredstava na svim računima za koje je kartica vezana, i to za potrošnju planiranu do 03.05.2023. godine.

Aplikacije za elektronsko bankarstvo RaiffeisenOnLine, Hal E-bank, Moja eBanka i mobilno bankarstvo Moja mBanka će biti nedostupne počev od 28.04.2023. godine, od 23 časa, najkasnije do 03.05.2023. godine u 8 časova. Opcija Token za kreiranje jednokratne lozinke biće na raspolaganju i u periodu nedostupnosti mobilne aplikacije.

U istom periodu će višenamenski bankomati funkcionisati u specijalnom režimu i biće moguća samo isplata dinara, dok uplata pazara neće biti moguća.

Sistem za realizaciju plaćanja u Raiffeisen banci, uključujući i Instant plaćanja, neće biti operativan u periodu od 28.04.2023.godine od 23 časa, a najkasnije do 03.05.2023. godine u 8 časova. U navedenom periodu, neće biti moguće izvršiti plaćanja, i banka neće biti u mogućnosti da odobri račun klijenta za priliv iz druge banke.

Filijale banke radiće nesmetano, zaključno sa 28.04.2023. godine, dok će u periodu od 29.04.2023. do 03.05.2023. godine sve filijale biti zatvorene. Počev od 03.05.2023. godine radno vreme filijala biće standardno.