Novine u plaćanju poreza

(Last Updated On: )

Nadležna ministrastva i poslanici Skupštine Srbije zaključili su da su sankcije za one koji kasne sa plaćanjem poreza ipak nerealno visoke, posebno u aktuelnoj situaciji. Odluka da se neke od njih promene usvojena je pred same novogodišnje praznike u parlamentu, kada su izmenjeni pojedini članovi Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.

Glavne novine, kako javlja Tanjug, sastoje se u sledećem.

Građani, privrednici i preduzetnici u ovoj godini ne moraju da strahuju od “drakonskih” kazni za kašnjenje u plaćanju poreza, jer su one od 2016. deset puta manje.

kalkulatorKašnjenjem u plaćanju poreza, do danas, građani su rizikovali da plate kaznu od 50.000 dinara, a sada je taj iznos smanjen na 5.000 dinara.

Za vlasnike firmi, ranije je bila predviđena kazna od 150.000 dinara, a sada je to smanjeno na 100.000 dinara.

Izmenama zakona menja se i redosled uplaćenog iznosa po osnovu poreskih obaveza.

Do sada su, naime, prvo bili namirivani troškovi naplate, zatim zatezna kamata, pa  glavna poreska obaveza, a sada su pravila takva da sve što se uplati prvo namiruje glavni poreski dug, pa kamate, i na kraju troškove naplate.

Dugovanja po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje ne mogu zastareti – još jedna je činjenica na koju vredi skrenuti pažnju.

U svakom slučaju, svi koje interesuje navedena tema trebalo bi da znaju da novina ima i da se sa njima upoznaju.