Bespovratna sredstva

(Last Updated On: )

Ministarstvo rudarstva i energetike Republike Srbije raspisalo je Javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za izgradnju postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase/biogasa. Poziv je otvoren do 15. oktobra 2015. godine.

Cilj ovog poziva je podrška investitorima u izgradnji do osam postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije iz biomase ili biogasa. Bespovratna finansijska sredstava za realizaciju poziva u ukupnom isnosu od 1,6 miliona USD obezbeđuju Globalni fond za životnu sredinu (GEF) i Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) kroz projekat “Smanjenje barijera za ubrzani razvoj tržišta biomase u Srbiji”.

Cilj ovog projekta, koji se sprovodi u okviru međunarodne saradnje Republike Srbije i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, Ministarstva rudarstva i energetike i Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, je održivo korišćenje energije kroz diversifikaciju njenih izvora, dok će realizacija ovog poziva predstavljati veliki korak ka razvoj tržišta biomase za korišćenje u energetske svrhe u Republici Srbiji.

Na Javni poziv mogu se prijaviti privredna društva, zadruge ili fizička lica koja obavljaju registrovanu delatnost (preduzetnici i poljoprivredna gazdinstva), većinski su u privatnoj, odnosno zadružnoj svojini, ispunjavaju uslove za izgradnju postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije koje kao primarno gorivo energent koristi biomasu u smislu zakona kojim se uređuje energetika, obezbedili su kredit od banke za izgradnju postrojenja i ispunjavaju ostale uslove navedene u dokumentaciji poziva. Ukupna vrednost investicije u postrojenje iznosi najmanje 1.200.000,00 USD.

Bespovratna sredstva raspodeljuju se po sledećim pravilima:

Vrednost investicije [USD]

Iznos bespovratnih sredstava

Ukupan budžet za dodelu bespovratnih sredstava

1.600.000 USD

Opšte pravilo za izabrane projekte

1.200.000 – 1.773.333

15%

Opšte pravilo za izabrane
projekte

> 1.773.333

266.000 USD

Minimalni iznos bespovratnih sredstava koji se može odobriti za isplatu najslabije rangiranom izabranom projektu

> 160.000 USD

Kompletna dokumentacija i informacije o Javnom pozivu nalaze se na sledećim linkovima:

Javni poziv i konkursna dokumentacija