Negujte kod deteta preduzetnički duh

(Last Updated On: )

Šta znači negovati kod deteta preduzetnički duh? To ne znači uključiti ga u sopstveni biznis, podsticati ga da na ulici prodaje svoje stare udžbenike ili igračke, insistirati da dete što više komunicira sa drugima…

Negovati kod deteta preduzetnički duh znači – osposobiti ga da, ako poželi da se nekada bavi preduzetništvom, bude dovoljno vešto da to i pokuša.

Preduzetništvo, čak i u današnjim složenim okolnostima, ne treba posmatrati kao visokorizično ponašanje, u strahu od neuspeha. Neophodno je biti osposobljen za procenu, biti spreman na rešavanje problema, kreativan, pozitivan, fleksibilan… Ove osobine kod deteta je potrebno negovati što pre. Dobro je da dete rano počne da usvaja preduzetnički duh – čak i ako uopšte ne poželi da postane preduzetnik, osobine koje stekne doneće mu korist.

Nekoliko saveta koji vam mogu pomoći slede.

Dete treba da nauči da posmatra svet spolja, i svoj svet unutra, i da ih upoređuje. U spoljnom svetu treba da vidi prilike i mogućnosti da realizuje ono što želi a, istovremeno, mora da bude svesno svojih sposobnosti, odnosno ograničenja, postupaka, grešaka koje treba korigovati. Ovo se može vežbati u svakodnevnom životu, privatnom i onom vezanom za školu, u jednostavnim ili nešto složenijim situacijama.

Veštine pregovaranja, vođstva, donošenja odluka, kreativnog razmišljanja… takođe sa detetom treba vežbati i analizirati svakodnevno.

Pronalaženje prilika u spoljnom svetu podrazumeva da dete svet sagledava realno. Objasnite mu kako funkcioniše proizvodnja, usluge, javni poslovi… na način primeren uzrastu i u delatnostima koje ga trenutno interesuju. Ukažite mu gde su problemi i razmišljajte zajedno kako bi oni mogli da se reše.     

Dobro je dete upoznavati sa biografijama ljudi koji su svojim idejama uspeli da postignu mnogo, u bilo kojoj oblasti. Neka oni postanu primeri i inspiracija. Razgovarajte o svakodnevnom životu, ciljevima i rezultatima pažnjivo odabranih uspešnih osoba kao modelu koji bi bilo dobro slediti.