Naplata i iz štednje

(Last Updated On: )

Izvršitelji će ubuduće moći da blokiraju i štednju u bankama i naplate dugovanja građana iz nje. Sva sredstva koja se nalaze na računima od 1. oktobra postaju predmet obrade u Jedinstvenom registru računa fizičkih lica pri Narodnoj banci Srbije.

Banke do sada, zbog čuvanja poslovne tajne, nisu smele da daju informaciju o računima svojih klijenata, a Narodna banka te podatke mora da dostavi, sa spiskom računa i banaka, bez navođenja iznosa kojim dužnik raspolaže.

– I do sada su pojedini izvršitelji umeli, na njima znane načine, sitnim koruptivnim radnjama da dođu do informacije da dužnik koga jure u određenoj banci poseduje račun. Međutim, banka je mogla da blokira sredstva svog klijenta samo ako joj izvršitelj dostavi sudski nalog – objašnjava za “Novosti” pravnik koji je želeo da ostane anoniman. – Ali, to su bile retke situacije, jer su izvršitelji baš morali dobro da se pomuče kako bi saznali u kojoj od 30 banaka njegov dužnik ima štedni račun.

savings-box-161876_1280

Kada od 1. oktobra počne primena Zakona o platnim uslugama, koja podrazumeva formiranje i novog objedinjenog elektronskog registra računa građana, izršiteljima će posao biti znatno olakšan. Imaće pravo da dugove namiruju čak i od oročene štednje.

– Naravno, štednja je u bankama zaštićena za sve vreme oročenja – objašnjava sagovornik “Novosti”. – Međutim, čim period oročenja prođe, izvršitelj će moći da se namiri od tog novca.

Jedinstveni registar računa fizičkih lica neće sadržati podatke o stanju i promenama na računu. Ali će sadržati spisak svih tekućih, štednih i drugih računa u svim bankama, datum otvaranja računa, adresu prebivališta građana, jedinstveni matični broj građana ili broj pasoša za strance.

Prema navodima iz NBS, ovaj registar vodiće se pri odeljenju prinudne naplate NBS. I, za razliku od podataka iz jedinstvenog registra preduzeća i preduzetnika, koji su javni, informacije o građanima i potrošačima neće biti javno dostupne, a moći će da ih dobiju, na osnovu pisanog zahteva, MUP, sudovi, tužilaštva, Poreska uprava, Uprava za sprečavanje pranja novca i pomenuti – izvršitelji.

Izvor: Novosti