Najnovije izmene u Zakonu o zapošljavanju stranaca

zakon zaposljavanje stranaca
(Last Updated On: )

Zakonodavstvo koje reguliše zapošljavanje stranaca u Srbiji nedavno je prošlo kroz značajne promene. Vlada je usvojila izmene Zakona o zapošljavanju stranaca kako bi unapredila proces i olakšala stranim radnicima da legalno rade u našoj zemlji.

Proširena lista kategorija radnika – Jedna od glavnih promena u Zakonu o zapošljavanju stranaca jeste proširenje liste kategorija radnika koji imaju pravo da rade u Srbiji. Sada su uključene nove profesije koje su prethodno bile isključene ili su zahtevale dodatne dozvole. Ova promena je rezultat analize tržišta rada i potreba privrede za određenim stručnjacima, kao i cilja da se privuku investicije i strani kapital.

Opoziv dozvola za rad – Prethodni zakon nije imao jasan mehanizam za opoziv dozvola za rad stranih radnika u slučaju kršenja zakona ili prestanka radnog odnosa. Novim izmenama uveden je postupak opoziva dozvole, što omogućava brže reagovanje i smanjuje mogućnost zloupotrebe sistema. Opoziv dozvole može biti izvršen ako strani radnik ne poštuje propise, ako se ispostavi da je dozvola izdata na osnovu lažnih informacija ili ukoliko prestane radni odnos.

Pojednostavljeni postupak dobijanja dozvole za rad – Cilj izmena zakona je bio i pojednostavljenje postupka dobijanja dozvole za rad stranaca. Sada su uvedene jasnije smernice i procedure za podnošenje zahteva, kao i kraći rokovi za dobijanje odgovora od strane nadležnih organa. Ova promena ima za cilj da olakša i ubrza proces zapošljavanja stranih radnika i smanji administrativne barijere.

Novčane kazne za poslodavce – Da bi se obezbedila veća usaglašenost sa zakonima i propisima, novim izmenama Zakona o zapošljavanju stranaca uvedene su i strože kazne za poslodavce koji krše odredbe zakona. Poslodavci će biti podvrgnuti novčanim kaznama koje su proporcionalne težini kršenja. Ova mera ima za cilj da ohrabri poslodavce da poštuju propise i da se više angažuju u zapošljavanju stranaca na zakonit način.

Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca predstavljaju značajan korak ka unapređenju sistema zapošljavanja stranaca u Srbiji. Ove promene su usmerene ka olakšavanju procesa dobijanja dozvola za rad, proširenju liste kategorija radnika i jačanju kaznenih mera za poslodavce. Očekuje se da će ove izmene privući veći broj stranih radnika, doprineti razvoju privrede i povećanju konkurentnosti Srbije na međunarodnom tržištu rada.

Izmene Zakona o zapošljavanju stranaca takođe su usmerene ka boljoj regulaciji agencija za uvoz radne snage. Sada su uvedene strože kontrole i uslovi za agencije koje se bave posredovanjem u zapošljavanju stranaca. Ova mera ima za cilj da se spreče zloupotrebe i nelegalne aktivnosti, te da se osigura transparentnost i poštovanje pravila u procesu zapošljavanja stranih radnika. Svaka agencija za uvoz radne snage će biti podvrgnuta strožem nadzoru i sankcijama u slučaju kršenja propisa, čime se osigurava integritet sistema i zaštita prava stranih radnika.