Kvar motora ili samo kafa

(Last Updated On: )

Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture saopštilo je da zbog velikog interesovanja javnosti o povratku aviona Vlade Srbije sa linije Beograd–Rim dostavlja do sada dostupna osnovna dokumenta na osnovu kojih se radi izveštaj o događaju u avionu “falkon 50”.

U izveštaju Direkcije za bezbednost i nadzor Direktorata civilnog vazduhoplovstva Srbije, kaže se:

“Dana 17. 4. 2015. godine avion ‘falkon 50′ registarske oznake YU-BNA, vratio se sa leta ka Rimu nakon neplaniranog (slučajnog) aktiviranja ’emergency slot extension’ prekidača, kada se pri poniranju ugasio i motor broj 3, koji je ponovo upaljen posle par minuta.

Posle normalnog sletanja na polazni aerodrom izvršna je inspekcija DCV (inspektor Zlatko Talić) sa zapisnikom.

U toku popodneva su izvršeni svi pregledi aviona po zahtevanoj proceduri MM i proba motora.

Dana 18. 4. 2015. godine planiran je i probni let aviona po preporuci DCV i dogovoru sa Avio-službom Vlade RS, ali isti nije obavljen zbog nemogućnosti starta motora 3.

Tada je konstatovan po ‘troubleshoting procedure’ problem u gorivnom sistemu motora (gorivna pumpa je imala neodgovarajući pritisak).”

Slučajno prosuta kafa na instrument tablu

Prema izveštaju koji je večeras objavljen, problem u toku leta Beograd – Rim nastao je kada je kopilot Bojan Zorić naručenu kafu nehotice prosuo na instrument tablu, posle čega je počeo da je briše salvetom i tom prilikom je slučajno aktivirao prekidač “emergency slot extension”.

Avion je tada počeo da gubi visinu, ali je brzo uspostavljena kontrola nad letelicom, navode pilot i kopilot u izveštaju.

Kopilot Zorić je privremeno suspendovan, saopštio je večeras Direktorat civilnog vazduhoplovstva.