Kragujevac ima najbolje rangirani Univerzitet u Srbiji

Univerzitet u Kragujevcu, rang lista
(Last Updated On: )

Univerzitet u Kragujevcu je ocenjen kao najbolji srpski univerzitet. Prema listi koju je objavio Times Higher Education, zauzima poziciju između 501-600 najboljih univerziteta na svetu. Odmah nakon njega je Univerzitet u Beogradu koji zauzima poziciju između 801-1000 najboljih na svetu, a zatim Novi Sad koji zauzima poziciju 1501+ najboljih univerziteta na svetu. Univerzitet u Nišu se nije našao na ovoj listi.

Institucija Times Higher Education je rangiranjem obuhvatila 1800 univerziteta iz 104 zemlje i to u četiri oblasti univerzitetske delatnosti(nastava, istraživanje, prenos znanja i međunarodna perspektiva). Pored ranga, na listi su obuhvaćeni i broj studenata koji aktivno pohađaju svoje univerzitete, broj studenata po broju zaposlenih, broj međunarodnih studenata i odnos broja muških i ženskih studenata.

Univerzitet u Hrvatskoj se takođe nalazi na ovoj rang listi i to sa Univerzitetom u Splitu koji zauzima poziciju 1001-1200, zatim Univerzitet u Zagrebu koji zauzima poziciju 1201-1500 i Univerzitet u Rijeci koji zauzima poziciju 1501+ najboljih univerziteta na svetu.

Univerzitet u Crnoj Gori zauzima poziciju 1501+ najboljih univerziteta na svetu, dok se Univerzitet u Bosni i Hercegovini i Makedoniji uopšte ne nalazi na ovoj rang listi.

Univerzitet u Sloveniji se nalazi na rang listi i to sa Univerzitetom u Ljubljani koji zauzima poziciju 801-1000, zatim Univerzitet u Mariboru koji zauzima poziciju 1201-1500 i Primorski univerzitet koji zauzima 1201-1500 najboljih univerziteta na svetu.