Konkurs povodom dečjeg festivala „Kreativna čarolija“

(Last Updated On: )

kreativna carolijaPovodom smotre dečjeg stvaralaštva i 11. međunarodnog festivala „Kreativna čarolija“, Udruženje građana „Kreativa-kreativno obrazovanje“ iz Banje Vrujci, uz podršku Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a saradnji sa Institutom za kreativni razvoj mladih iz Slovenije objavljuju nagradni konkurs za dečji najbolji poetski i prozni rad, likovni rad, pozorišni komad i kratki film, pod nazivom „Sve dečje staze vode od igre do slobode“ .

Na konkursu , sa svojim radovima mogu učestvovati deca od 7 do 15 godina iz celog sveta, a rok za slanje radova je 20. februar 2015. godine. Svi radovi treba da sadrže punu adresu autora, ime nastavnika, imejl škole, kontakt telefon i imejl adresu nastavnika. (radovi sa nepotpunim, nečitkim podacima i bez kontakt telefona i imejl adrese, škole ili nastavnika, neće se vrednovati). Pohvaljeni učenici biće blagovremeno obavešteni i pozvani da učestvuju na 11.Međunarodnom festivalu „Kreativna čarolija“ koji se održava 17. i 18. aprila 2015. godine , kada će biti proglašeni pobednici u svim kategorijama.

Takođe, UG „Kreativa-kreativno obrazovanje“ objavljuje i konkurs za nastavnike za najkreativnije radionice. kao i za najbolji obrazovni film na temu „Učenje kroz igru“.

Na konkurs se mogu prijaviti vaspitači, učitelji i nastavnici. Neophodno je obraditi temu putem jednog ili više integrativnih nastavnih časova i upakovati temu u formu kratkog filma u trajanju do 7 minuta, koji može biti snimljen mobilnim telefonom ili kamerom. Obavezno je da sa video klipom bude kombinovan tekst, slika i zvuk korišćeni u toku obrazovno-vaspitnog rada, a dozvoljeno je korišćenje segmenata muzike, filma i teksta drugih autora uz navođenje izvora na kraju filma. Učešće je pojedinačno ili timsko sa obaveznim imenovanjem koordinatora zajedničkog rada. Rok za slanje radova je 01. mart 2015. godine

Detalje konkursa za učenike možete pogledati ovde.

Detalje konkursa za nastavnike možete videtiovde.