Ko plaća odvodnjavanje

(Last Updated On: )

Poreska uprava saopštila je početkom novembra da je u toku donošenje i uručivanje rešenja kojima se utvrđuje naknada za odvodnjavanje zemljišta za 2015. i 2016. godinu.

Kako se navodi, obveznik plaćanja naknade za odvodnjavanje je vlasnik, odnosno korisnik poljoprivrednog, šumskog i građevinskog zemljišta, a naknada se plaća za odvodnjavanje tih zemljišta, kao i objekata saobraćajne infrastrukture i drugih dobara u opštoj upotrebi, osim zemljišta pod zgradama.

livada

Poreska uprava podseća i da se u skladu sa Zakonom o vodama, naknada za odvodnjavanje plaća za uređenje vodnog režima zemljišta na melioracionom području, odnosno delu tog područja, odvođenjem suvišnih voda sistemima za odvodnjavanje, kojim upravlja javno vodoprivredno preduzeće.

Dodaje se da je godišnji iznos utvrđene naknade obveznik dužan da plati u roku od 15 dana od dana dostavljanja rešenja, a rešenje se smatra dostavljenim po isteku roka od 15 dana od dana predaje rešenja pošti, sa naznačenim datumom.

Od 2011. do 2013, prema ranijim podacima, računi za odvodnjavanje zemljišta nisu stizali da bi se ublažile posledice suše, iz 2011.

Posle ovakvog saopštenja na više od milion adresa građana u Srbiji počela su da stižu rešenja, koja su izazvala buru reakcija. Iako su vlasnici poljoprivrednog zemljišta dobili ubedljivo najveće iznose naknada za odvodnjavanje, koje su različite od jednog do drugog regiona, poseban “udar na džep” dobili su vlasnici kuća, koji za skromne okućnice treba da plate po nekoliko hiljada dinara. I to odmah.

U zavisnosti od toga u kom delu Srbije živite i sa koliko ari ili hektara poljoprivrednog, ali i koliko kvadrata građevinskog zemljišta raspolažete, dvogodišnja naknada za odvodnjavanje može da bude samo jedna crvena novčanica, ali i stotinu hiljada dinara. Rok 15 dana.

Izvor: Beta, B92