Kako preseliti poslovni prostor

(Last Updated On: )

Kontinuirano poslovanje na istoj lokaciji tokom nekoliko decenija danas se retko sreće. Iako su selidbe poslovnih prostora uobičajene, o ovoj važnoj temi se malo govori.

Preseljenje može da ima negativan uticaj na poslovanje, a kako bi se to svelo na najmanju moguću meru, potrebno je povesti računa o nekoliko stvari.

Fizičko preseljenje i informacije o novoj adresi

Selidbu je, najpre, potrebno planirati koliko god je to izvodljivo, unapred. Ako poslujete u zakupljenom prostoru, obezbedite dovoljno dug otkazni rok da biste mogli da se uspešno preselite. Ukoliko svojom voljom menjate lokaciju, onda pripreme možete da otpočnete na vreme.

Preseljenje u novi prostor uključuje bukvalno prenošenje stvari i, paralelno, “nematerijalnu” selidbu. Pod ovim drugim podrazumeva se promena adrese u svim dokumentima, na internet prezentacijama, u promotivnim i korporativnim materijalima, kao i obaveštavanje kupaca i poslovnih partnera da će do promeme doći, ili da je već došlo. U nekim slučajevima dobro je i navesti razloge.

Pišite, obavezno, redosled poteza, uz konsultacije sa saradnicima i dodajite poslove na listu.

Najvažnija dokumenta i osetljivi predmeti, elektronski aparati i slično, zahtevaju posebnu pažnju i pakovanje.

Pre nego što angažujete agenciju ili osobe koje će vam pomoći oko fizičkog preseljenja, spakujte stvari u kutije na kojima ćete tačno obeležiti šta se unutra nalazi, uz napomene šta je gore a šta dole, i koje kutije ne bi smele da se okreću, prevrću, opterete…

Sve što prenosite trebalo bi da bude čisto. Poslove čišćenja mogu bi da obave zaposleni, kad je u pitanju pribor koji oni koriste, ali za komade nameštaja, prostirke na podovima i slično – angažujte servis koji se time bavi. Ovo je dobra prilika i da se oslobodite stvari koje vam nisu potrebne.

Pripremite na vreme novac za selidbu – sigurno će iskrsnuti i neki neplanirani troškovi na koje treba da računate.

Ono što ne treba da zaboravite je – zadovoljstvo zaposlenih. Pažljivo procenite njihovo buduće radno okruženje. Razmislite da li su svi radni stolovi opremljeni sa dovoljno svetlosti, gde sede zaposleni u odnosu na prozore, vrata, ventilaciju i klimatizaciju… Kod proizvodnih pogona, potrebno je ispoštovati i druge zahteve savremenog poslovanja. Čak i ukoliko nemate uslove da pređete u bolji poslovni prostor od prethodnog, potrudite se da saradnicima (i sebi) obezbedite maksimum u datim okolnostima.