Kako (ne) dobiti otkaz

(Last Updated On: )

Pored razloga za otkaz na koje zaposleni ne može da utiče, postoje i oni drugi – slučajne greške i postupci bez loše namere, koje poslodavci, jednostavno, ne vole.

Stručnjaci u svetu koji se bave odnosima poslodavaca i zaposlenih daju savete o ponašanju koje treba izbegavati, kako bi se sačuvalo radno mesto.

Obećanja koji zaposleni ne ispunjava mogu ga koštati radnog mesta. Potrebno je tačno reći šta se i kada može uraditi. Ovo uključuje i trenutak prijema u radni odnos – nikako se ne sme lagati o sposobnostima i znanjima, brzini rada, samostalnosti, posebnim veštinama.

Negativne emocije, stalne pritužbe na težinu posla, uslove rada, kolege… šefovi neće hteti dugo da trpe, jer takvo ponašanje stvara negativnu klimu u organizaciji.

Sve aktivnosti koje nemaju veze sa radnim mestom treba izbegavati, posebno one privatne, kojima se među kolegama sprovodi neka akcija, prikupljaju sredstva ili oni koriste da pomognu u ostvarenju cilja koji nije povezan sa zadacima u firmi. Skoro svi poslodavci smatraju da se radi o zloupotrebi.

putevi

Vašu emocionalnu inteligenciju poslodavac takođe procenjuje, a ona se odnosi na svesno kontrolisanje osećanja i raspoloženja u odnosima sa drugima, saosećanje i konstruktivne emocije. Ukoliko se na vama vidi kada vam je dosadno, kada ste uznemireni ili ljuti, ako agresivno prekidate druge dok govore ili ih omalovažavate,veće su šanse da budete otpušteni baš vi, čak i ukoliko dobro radite svoj posao.

Zloupotreba naloga ili imena firme na društvenim mrežama jedan je od veoma čestih razloga za otkaz. Oko 45% vlasnika kompanija u Sjedinjenim Američkim Državama priznaju da su pratili svoje zaposlene da bi otkrili kako se ponašaju u digitalnom svetu.

Korišćenje imovine firme za privatne potrebe poslodavac smatra krađom, čak i ako se radi o sitnom inventaru, kao što su papir, koverte, pribor za pisanje.

Davanje izjava u ime kompanije takođe je nepopularno, ukoliko nekome nije dato pravo da kompaniju predstavlja ili zastupa. Iznošenje ličnih stavova i dodavanje imena kompanije svom imenu stvara utisak da su u pitanju stavovi kompanije, što poslodavci smatraju kao prekoračenje ovlašćenja.

Ukoliko se više ovakvih, naizgled malih, prekršaja čine u isto vreme, verovatnoća da će poslodavac potražiti nekog drugog za vaše radno mesto će porasti. Zato, oprezno.