Šta sa radnom knjižicom?

(Last Updated On: )

Radna knjižica kao dokument prestala je da važi od 1. januara, izjavio je pomoćnik ministra za rad Zoran Lazić, a preneo Tanjug. Da li je baš tako?

“Novim izmenama i dopunama Zakona o radu iz 2014, radna knjižica prestaje da važi od 1. januara ove godine”, rekao je Lazić i naglasio da je to dobra odluka koja nema nikakvih nikakvih negativnih posledica, s obzirom na to da su u međuvremenu svi organi i organizacije uskladili su svoje propise sa tim.

“Tako da radni odnosi, doprinosi, Centralni registar obaveznog socijalnog osiguranja nastavlja da funkcioniše na način kako je i predviđeno – prelazimo na elektronsku upravu, tako da su radne knjižice izgubile svoj smisao”, podvukao je Lazić.

Napomenuo je da se radna knjižica kao dokument može i dalje u nekim slučajevima koristiti kao dokaz prethodnog perioda, podataka iz same radne knjižice, ali je istakao da unošenje novih podataka u nju jednostavno nije više potrebno.

“S obzirom na to da se svi ti podaci mogu naći u elektronskoj formi u centralnom registru, u fondu PIO, tako da je radna knjižica nepotrebna, zastarela i predstavlja višak papirologije, koji se ukida”, rekao je Lazić.

Dodao je da više razni organi, organizacije, ne treba da traže radnu knjižicu kao dokaz, jer se dokazi koji su upisani u samu radnu knjižicu mogu pribaviti putem centralnog registra, fonda PIO, ili putem nekih drugih organa i organizacija koje u elektronskoj formi vode sve te podatke.

Šta kaže Nacionalna služba za zapošljavanje…

Na veb sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje objavljeno je saopštenje koje nije u potpunosti u skladu sa gore navedenim. Ono glasi:

nsz“Postojeći Pravilnik o radnoj knjižici prestao je da važi 1. januara 2016. godine, zbog čega više ne postoji obaveza izdavanja nove radne knjižice, kao ni obaveza da se u radne knjižice evidentira period radnog odnosa i drugog osiguranja.

Shodno tome, radne knjižice izdate zaključno sa 31. decembrom 2015. godine nastaviće da se koriste kao javne isprave, a upisani podaci mogu da služe kao dokaz za ostvarivanje prava iz radnog odnosa i drugih prava u skladu sa zakonom.

Podatke upisane u radnu knjižicu Nacionalna služba za zapošljavanje će koristiti prilikom prijavljivanja nezaposlenih lica na evidenciju, kao i prilikom odlučivanja o zahtevima za novčanu naknadu. Paralelno će se koristiti i podaci iz jedinstvene baze osiguranika koja se vodi u Centralnom registru obaveznog socijalnog osiguranja, kao i podaci o stažu osiguranja evidentirani u matičnoj evidenciji Republičkog fonda penzijsko-invalidskog osiguranja (PIO).”