Kako detetu objasniti vanredno stanje

(Last Updated On: )

Vanredno stanje ne izaziva samo kod vas strah, anksioznost, nervozu… Ni deci nije lako. Vesti koje se “serviraju” na televizijskim kanalima, brojevi zaraženih i umrlih, udruženi sa zabranama, brigom roditelja i grdnjom za prekršaje novouvedenih pravila mogu mnogo da uplaše mališane.

U zavisnosti od uzrasta, UNICEF preporučuje nekoliko načina da se deci pomogne, pa evo njihovih saveta.

Pozovite dete da porazgovarate. Postavite mu pitanja i saslušajte ga kako biste zaključili šta ono već zna. Ukoliko ne može jasno da vam opiše, neka nacrta. Ne potcenjujte i ne negirajte njegove strahove, kažite mu da je normalno da je uplašeno i da o tome uvek možete da razgovarate. Na ranom uzrastu detetu ne morate ništa dodatno objašnjavati ako zaključite da nije uznemireno, podsetite ga samo na pravila higijene kojih treba da se pridržava.

Budite pošteni i obrazložite mu na način primeren uzrastu šta se zaista zbiva. Pratite njegove reakcije. Potvrdite detetu da je sa vama i u kući bezbedno. Ako postavlja pitanja na koja nemate odgovore, potražite ih zajedno. Pronađite način da mu pokažete i dokažete da neke vesti, sa interneta na primer, nisu tačne i da ćete se ubuduće informisati zajedno, od pouzdanih i stručnih izvora.

Objasnite detetu tačno i bez pretnji kako treba da pere ruke, kašlje ili kija u maramicu ili nadlakticu, ne dodiruje lice, oči, nos i usta, poštuje rastojanje i štiti sebe i svoje drugare.

Podsetite ga, bez straha, da treba da vas obavesti ako se oseća loše.  

Približite mu jednostavnim pričama posao lekara i medicinskih sestara u ovakvim situacijama i uverite ga da oni na najbolji način brinu o zdravlju obolelih.

Završite razgovor na temu epidemije tek kad ste sigurni da dete nije dodatno zabrinuto i da ste uspeli da ga opustite.

Održavajte dnevni raspored obaveza i igre i izbegavajte da televizor sa vestima bude stalno uključen.

Brinite i vi o sebi i sopstvenim ponašanjem na najbolji način dajte primer detetu.

U najkraćem, razgovarajte što otvorenije o svemu. Dete može mnogo toga da razume i da svojim ponašanjem, čak, pozitivno utiče na mentalno zdravlje i raspoloženje ostalih članova porodice.