Još vaučera na raspolaganju

(Last Updated On: )

Ministar trgovine, turizma i telekomunikacija Rasim Ljajić izjavio je danas da je izdato 65.000 vaučera za odmor u Srbiji i da će najverovatnije do kraja avgusta biti izdato i preostalih 15.000.

Lajić je novinarima na promociji kampanje “Vidi Srbiju … savršen odmor ti je na dohvat ruke” rekao da je za ovu godinu prvobitno bilo planirano da se izda 60.000 vaučera, ali da su izdvojena sredstva naknadno iz budžetskih rezervi za dodatnih 20.000 vaučera.

On je kazao da se očekuje da do kraja sezone budu izdati svi vaučeri i da će posle toga razmatrati da li će se akcija prekinuti za ovu godinu ili će se tražiti dodatna sredstva.

“Ovo je akcija koja je dala ogroman doprinos razvoju turizma”, istakao je Ljajić.

Upitan o saradnji sa zemljama u regionu zarad privlačenja stranih turista, on je kazao da je dobro da se sa zemljama iz regiona formiraju zajednički turistički proizvodi i na taj način predstavlja tržištima drugih zemalja.

Korisnici vaučera u iznosu od 5.000 dinara mogu biti:
1)    korisnici prava na penziju;
2)    nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4)    korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5)    radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6)    ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;
7)    korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8)    nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13).

Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.

Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario  danom podnošenja prijave.

Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.

Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 30.12.2016. godine i sedmično se ažurira novopristiglim prijavama.

Izvor: Beta