Imate li grit?

(Last Updated On: )

Grit je osobina koja vam može doneti mnogo toga dobrog. Pojam označava kombinaciju strasti i istrajnosti u ostvarivanju zacrtanog cilja. A cilj može biti bilo šta – od velikog i važnog životnog postignuća, do izuzetnih rezultata u školovanju, na poslu, u sportu, hobiju…

Osoba koja poseduje grit ima istrajnost uprkos preprekama i neuspesima. Cilj za koji se bori je udaljen u vremenu i visoko na lestvici uspeha, ali ona ne odustaje i nastavlja sa istim žarom.

U realnom životu je uspeh preko noći veoma malo verovatan. Priče da je nekome dobra ideja i rešenje problema došlo iznenada mogu da budu teme filmova, fikcije. Iza ostvarenja svakog velikog cilja nalaze se izdržljivost, istrajnost, otpornost, strast, naporan rad i mnogo vežbe. Sve to je grit uz ogradu da, čak i kada su svi uslovi ispunjeni, uspeh može da izostane. Grit je nastavak borbe i život posvećen cilju, ali ovaj skup kompleksnih crta ličnosti praktično ne garantuje ništa. On samo pojačava verovatnoću da će do ostvarenja cilja doći.

Imati grit ne znači biti slep u istrajavanju u nečemu i kad su se okolnosti promenile. Cilj se može i mora korigovati, ali se novopostavljenom pristupa sa istom energijom i osećanjem svrhe.

Pojam grit aktuelizovala je psiholog Angela Dakvort, koja je sa saradnicima 2007. godine napravila skalu za merenje i procenu grita. Ono što su želeli da pokažu i dokažu bilo je da za uspeh, u sadašnjem institucionalnom okruženju, nisu dovoljni talenat i sreća.

Grit se može vežbati, ali je dobar deo razvijen u prvim godinama života. Neki autori, čak, smatraju da je grit u dobroj meri urođen, što ne znači da se ne može poboljšati. Jasno je i da izvesne osobe ne pokazuju grit podjednako u svim životnim dobima, dok ga druge ispoljavaju samo u jednoj, za njih vrednoj oblasti.

Postoje i stručnjaci koji smatraju da nam je ovaj pojam nepotreban. Samodisciplina, velika i trajna motivacija, optimizam, savesnost, nada, istrajnost… u dobroj meri se preklapaju sa gritom. Ali ne sadrže svi oni strast i specijalno interesovanje za cilj. Upravo strast održava ljude na putu posle neuspeha i razočaranja.

Grit je pozitivan, ali može biti i negativan ako ga ima suviše. Sagorevanje (burnout), umor i nemogućnost da se vidi veća slika, u široj oblasti, neki su od neželjenih efekata.