I ovaj ugovor tajna

(Last Updated On: )

Skrivanje od javnosti ugovora o koncesiji za beogradski Aerodrom “Nikola Tesla” Vlada Srbije pravda nepostojećom odredbom pravilnika kojim se uredjuje Registar javnih ugovora, ukazala je danas Transparentnost Srbija.

Na sajtu te organizacije je objavljeno da je davanje te profitabilne firme pod koncesiju francuskoj kompaniji “Vansi erport” na 25 godina, o čemu je pre dva dana potpisan ugovor, za premijerku Srbije “odlika moderne evropske države”, iako su, kako piše, “koncesije davale i centralnoameričke banana republike i time čak zaslužile taj pežorativni naziv”.

“Koncesije su se davale u kolonijama i banana republikama, pa je i naziv banana republika nastao zbog odnosa koncesionara iz SAD prema centralnoameričkim državama, čiji su autoritarni lideri po svaku cenu želeli da privuku strane investitore”, navela je TS i zapila da li je “skrivanje ugovora o koncesiji odlika moderne evropske države ili moderne evropske banana republike”.

Ocenjeno je da javnost Srbije i dalje ne zna šta je to što koncesionar može da uradi na Aerodormu “Nikola Tesla”, a da to sami nisu mogli to preduzeće i Vlada Srbije.

“Odlika moderne evropske države je vladavina zakona, pravna država, transparentnost. Objavljivanje zaključenog ugovora bi bila odlika moderne (i ne samo moderne) evropske države. To bi bilo potvrdjeno i kada bi javnost saznala zbog čega je uopšte data koncesija, odnosno kada bi imala uvid u studiju koja pokazuje da je to najbolji, po državu, gradjane i njihov novac, način da se ostvare ciljevi u vezi sa razvojem aerodroma“, navela je TS.

Tužba protiv Vlade

Pitanje objavljivanja studije sada je, kako je podsetila TS, pred Upravnim sudom, kome je ta organizacija Srbija podnela tužbu protiv Vlade.

“Vlada dosledno i predano krije studiju, iako je prvobitno objašnjenje da bi njeno objavljivanje moglo da ugrozi ekonomske interese – dodelu koncesije, sada obesmišljeno. S pravom se može postaviti pitanje da li studija, inače obavezna po Zakonu o javno-privatnim partnerstvima i koncesijama, uopšte postoji”, istakla je TS.

Po tumačenju iz kabineta premijerke ugovor o koncesiji Aerodroma “Nikola Tesla” neće biti objavljen do septembra ove godine, kada će transakcija biti finansijski zatvorena, ali ni tada “neće biti objavljeni najvažniji elementi ugovora”.

Kako je objašnjeno, pravilnik kojim se uredjuje Registar javnih ugovora propisuje da se javni ugovori sa svim prilozima čuvaju kao poslovna tajna i “pristup javnom ugovoru iz zbirke isprava Registra, kao informaciji od javnog značaja, neće biti omogućen tražiocu ako bi slobodan pristup javnosti mogao bitno otežati ostvarenje ekonomskih interesa javnog i privatnog partnera”.

“Ovo je krajnje zbunjujuće, jer kabinet premijerke u zaštitu netransparentnosti istura odredbu koja je izbrisana iz pravilnika pre četiri i po godine“, istakla je TS.

Izvor: Beta