Dozvoljeni treninzi u zatvorenom

(Last Updated On: )

Sportisti u Srbiji od danas mogu da treniraju i u zatvorenom prostoru, uz poštovanje preporuka koje je utvrdio Krizni štab za suzbijanje novog korona virusa.

Ministarstvo omladine i sporta saopštilo je da nastavak trenažnog procesa vrhunskih sportista i ostalih sportista počinje od 11. maja u svim sportskim objektima.

Sportistima i trenerima se preporučuje da na trening dolaze pojedinačno i po mogućnosti u opremi za trening, uz izbegavanje korišćenja svlačionica.

Korišćenje zajedničkih, pomoćnih prostorija, kao što su svlačionice i tuš kabine, moguće je samo ako potoji mogućnost da se nakon svakog korišćenja izvrši dezinfekcija te prostorije.

Kako se navodi u preporukama, kada god je to moguće treninge treba organizovati na otvorenom.

Tokom pojedinačnih treninga preporučuje se da sportisti drže razmak od minimum pet metara, a za treninge u kontaktnim sportovima gde nije moguće držati fizičku distancu izmedju trenera i sportista preporučuje se da uvek isti trener i sportista odrade trening.

Takodje, sportista treba da koristi svoja lična sredstva za higijenu, a tokom treninga treba da koristi samo svoju bocu za vodu, odnosno ne treba da je deli ni sa kim.

Pri dolasku na trening, organizator treninga treba da prikupi informacije od svakog sportiste, trenera, ostalog tehničkog i drugog osoblja o postojanju nekog od simptoma koji može ukazati na infekciju virusom.

Ako postoji bilo koji simptom ili se on pojavi tokom treninga, sportista ne bi trebalo da bude pušten u objekat, odnosno treba da se udalji sa treninga i uputi nadležnom lekaru.

U sportskom objektu treba da budu postavljena sredstva za dezinfekciju ruku, a organizator treninga treba da obezbedi i posebnu korpu u koju se bacaju sva potrošena plastična i druga ambalaža, kao i papirne maramice ubrusi i čiji sadržaj se, nakon treninga, stavlja u posebno zatvorenu plastičnu kesu koja se potom odlaže kao komunalni otpad.

Pre početka i nakon treninga, organizator treba da dezinfikuje fiksirane sportske sprave, kao i druge sportske rekvizite koji se koriste na treningu.

Takodje, organizatori treninga u saradnji sa rukovodstvom sportskih objekata treba da obezbede da vremenski razmak izmedju dva treninga bude minimalno 15 minuta.

Sve zatvorene prostorije koje se koriste treba da budu redovno provetravane prirodnim putem, pošto upotreba centralne klimatizacije nije preporučljiva.

Preporučuje se svim nacionalnim sportskim savezima i klubovima da kada god je to moguće organizuju kontrolisane (karantinske) trenažne pripreme svojih sportista.

Pre početka trenažnog procesa preporučuje se da se sportistima i sportskim stručnjacima utvrdi stanje zdravstvene sposobnosti, koje pored propisanih zdravstvenih pregleda uključuje i serološki test u skladu sa preporukama, a što će bliže biti utvrdjeno podzakonskim aktom Zakona o sportu.

Izvor: Beta