Diskriminacija u oblasti rada

(Last Updated On: )

Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković saopštila je danas povodom 1. maja, Medjunarodnog dana rada, da je neophodno efikasnije raditi na poboljšanju položaja radnika i radnica i podsetila da je broj pritužbi zbog diskriminacije već godinama najveći upravo u oblasti rada i zapošljavanja.

“Jednake šanse za zaposlenje, odgovarajući uslovi za rad i adekvatna zarada, koja omogućava dostojanstven život, treba da predstavljaju zajednički cilj svih, a jedan od preduslova za njegovo ostvarenje jeste rad na zaštiti prava u ovoj oblasti”, navela je poverenica u saopštenju za javnost.

Kako je dodala, jedan od prioriteta Poverenika za zaštitu ravnopravnosti je upravo prevencija diskriminacije u oblasti rada i zapošljavanja, koja se sprovodi kroz kontinuirane obuke inspektora rada i poslodavaca za prepoznavanje i sprečavanje diskriminacije.

Ona je navela da posebnu pažnju treba obratiti na najugroženije grupe stanovništva, poput osoba sa invaliditetom, trudnica i porodilja, Roma i Romkinja, starijih od 55 godina i mladih koji traže prvo zaposlenje, ali i na osnaživanje radnika i radnica da se obraćaju institucijama u slučaju kršenja njihovih prava.

“Omogućavanje boljih uslova na tržištu rada i većeg zapošljavanja, uz poštovanje principa ravnopravnosti i jednakosti, predstavlja odlučujući uslov za povećanje životnog standarda gradjana i gradjanki Srbije i ekonomski napredak celog društva”, zaključila je Janković.

Izvor: Beta