Bez podataka o ličnosti dužnika

(Last Updated On: )

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti upozorio je Komoru izvršitelja da suprotno Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, bez zakonskog ovlašćenja ili pristanka za obradu, obrađuje podatke o ličnostima izvršnih dužnika.

Komora izvršitelja započela je obradu podataka o ličnosti dužnika (imena i prezimena, adrese, visina dugovanja) označavajući kao osnov “Pravilnik o sadržini i načinu podnošenja zahteva Komori izvršitelja za određivanje nadležnog izvršitelja”, koji je sama donela.

podaci

Obrada podataka nije po Ustavu

Pomenuti Pravilnik donet je na način i pod okolnostima koje su u suprotnosti sa odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju na osnovu kog je donet, a uz to se s njegovom primenom započelo suprotno Ustavu, i pre nego što je objavljen.

Čak i da nema pomenutih nedostataka, ovaj Pravilnik, kao i bilo koji drugi pravilnik, ne bi mogao predstavljati osnov za obradu podataka o ličnosti, budući da, u skladu sa Ustavom, to može biti samo zakon, a ne podzakonski akt.

Poverenik je naložio Komori izvršitelja da ga u roku od osam dana obavesti o tome šta će preduzeti radi otklanjanja navedenih nepravilnosti, nakon čega će doneti odluku o daljim merama.