Beograd raspisao javni poziv za subvencije u oblasti voćarstva i povrtarstva

E-agrar
(Last Updated On: )

Javnim pozivom uređuju se uslovi, način i kriterijumi dodele podsticajnih sredstava u oblasti voćarstva i povrtarstva na teritoriji grada Beograda za 2022. godinu.
Podsticajna sredstva za ovu namenu obezbeđena su u iznosu od 45 miliona dinara. Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku nove opreme i to:

 • protivgradna mreža na površini od 0,25 ha do 1 ha,
 • protivgradna mreža sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do
  1 ha,
 • plastenik sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,03 ha do 0,10 ha,
 • žičana ograda za ograđivanje višegodišnjih zasada, na površini od 0,25 ha do 5 ha,
 • sistem za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 5 ha,
 • sistem za navodnjavanje „kap po kap“ sa hidrantom sa ili bez merača protoka vode na
  površini od 0,25 ha do 5 ha,
 • hidrant sa ili bez merača protoka vode,
 • oprema za orezivanje voća – električne makaze.

 • Podsticajna sredstva su namenska i bespovratna, i dodeljuju se u maksimalnom iznosu do 80% od cene prihvatljivih troškova nabavke opreme bez PDV-a, s tim da maksimalni iznos podsticajnih sredstava ne može biti veći od utvrđenog iznosa podsticajnih sredstava određenih za ovu namenu.
  Podnosilac prijave ne može da konkuriše za dodelu podsticajnih sredstava za nabavku više vrsta opreme, koje su predmet Javnog poziva.