Apel poljoprivrednicima: Mislite na pčele

(Last Updated On: )

Savez pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) uputio je poljoprivrednicima apel da se prilikom zaštite bilja prdržavaju zakona i zaštite pčele od trovanja.

U apelu pčelara navodi se i sledeće.

“Poljoprivredni proizvođači, korisnici sredstava za zaštitu bilja i pčelari, nalazimo se u periodu cvetanja voća, pa je i rizik da dođe do trovanja pčela povećan. Podsetićemo da nepravilna upotreba sredstava za zaštitu bilja, pored opasnosti da dovede do trovanja pčela, utiče i na oprašivanje. Zato usled lošeg oprašivanja opada i prinos, a i smanjuje se kvalitet plodova.

Zakon brani pčele

Zakon zabranjuje primenu pesticida otrovnih za pčele u toku cvetanja, u bilo kom delu dana, tako da se pesticidi koji su otrovni za pčele ne smeju primenjivati ni uveče ni rano ujutru. Veoma je važno napomenuti da se sredstva za zaštitu bilja primenjuju u skladu sa registracijom – deklaracijom i uputstvom. Takođe je bitno da se poštuje predviđena koncentracija i karenca a sve u skladu sa dobrom poljoprivrednom praksom.

Apelujemo na poljoprivredne proizvođače, da prilikom primene sredstava za zaštitu bilja otrovnih za pčele prvo suzbiju korove u voćnjacima. Upravo korovi koji su u fazi cvetanja mogu da budu posećeni od strane pčela i da pored toga što biljke koje tretiraju nisu u fazi cvetanja, do trovanja dođe zato što pčele idu na korovske biljke koje su u cvetu.

Potrebno je posebno skrenuti pažnju poljoprivrednim proizvođačima da je prilikom tretiranja uljane repice insekticidima zabranjeno primenjivati insekticide koji su  otrovni za pčele u toku cvetanja.

Takođe apelujemo da se prilikom tretiranja uljane repice pre cvetanja koriste sredstva za zaštitu bilja  koja imaju kraći period delovanja.”