Ako zbog biznisa ulazite u Srbiju – nova pravila

ulazak u Srbiju
(Last Updated On: )

Od 21. januara 2021. godine, srpski i strani državljani mogu putovati u Srbiju iz poslovnih razloga, bez negativnog PCR testa. Da bi to mogli da učine, moraju da pošalju e-poštu na inocovid19@pks.rs najmanje 48 sati pre ulaska u Srbiju.

E-pošta mora da sadrži sledeće informacije: lični podaci o putniku (ime i prezime, broj pasoša i ime države koja je izdala pasoš); rezime poslovnih razloga za putovanje u Srbiju; datum i mesto ulaska u Srbiju i očekivani datum odlaska; broj leta i avio-kompanije, odnosno registarska tablica motornog vozila; adresa prebivališta u Srbiji; i kontakt podaci.

U roku od 24 sata od dolaska, putnik mora da obavi PCR ili test antigena u referentnoj laboratoriji u Srbiji i dostavi rezultate testa Privrednoj komori Srbije („SCC“). U slučaju pozitivnog rezultata testa ili neuspeha u pružanju PKS rezultata ispitivanja u propisanom roku, PKS će obavestiti zdravstvene organe koji će naložiti dalje epidemiološke mere protiv putnika.

Ova pravila se ne odnose na putnike koji u Srbiju ulaze iz Bosne i Hercegovine, Albanije, Bugarske, severne Makedonije i Crne Gore.