Zaštita prava potrošača

(Last Updated On: )

Potrošači u Srbiji imaju kome da se obrate za savet, ukoliko smatraju da su njihova prava prilikom kupovine proizvoda i usluga ugrožena. Od 2008. godine u Beogradu ovu vrstu pomoći pruža CEPS – Centar potrošača Srbije, udruženje potrošača i organizacija koje se bave zaštitom prava potrošača.

Prema poslednjim podacima, potrošači se CEPS-u najviše obraćaju zbog pritužbi na kvalitet obuće i odeće koju su kupili, a u porastu je i broj žalbi na mobilne telefone, laptopove, tablete… Posebna tema su usluge operatera mobilne telefonije, za koje se čini da potrošači nisu dovoljno pripremljeni.

Šta piše u ugovoru   

Stupanje u ugovorni odnos sa mobilnim operaterom pretpostavlja da potrošač pročita ugovor pre nego što ga potpiše, što najčešće nije slučaj.

mobilni telefon

U Centru potrošača Srbije podsećaju na naviku korisnika usluga da saslušaju usmeno objašnjenje prodavca i zatim kupe neki od mnogobrojnih paketa koje operateri nude, bez provere detalja onoga na šta se obavezuju. Kada stigne račun i potrošači na njega imaju primedbe, teško se uspostavlja zadovoljavajuća komunikacija i oni se obraćaju CEPS-u. I sami ugovori, međutim, imaju brojne nedoslednosti, pa se sporovi rešavaju tako što u oko 80% slučajeva operater prizna reklamaciju.

Rokovi i novine u zakonu

U Centru potrošača Srbije naglašavaju da novi Zakon o zaštiti potrošača, koji je stupio na snagu u drugoj polovini prošle godine, efikasnije štiti prava kupaca. Najvažnije je da su skraćeni rokovi za odgovor na reklamaciju i za popravku reklamiranog artikla – prvi je osam dana, a drugi mesec dana.

Potrošači bi u svakom slučaju trebalo da budu upoznati i sa drugim odredbama Zakona – više im, na primer, nije potrebna ambalaža da bi kupljen proizvod reklamirali, a u prvih šest meseci kupac ima pravo da izabere da li želi da trgovac pošalje proizvod na popravku ili da ga zameni novim. Kod ugovora na daljinu i kod ugovora zaključenih van poslovnih prostorija potrošač može da odustane u roku od 14 dana, i bez navođenja razloga, što se odnosi i na kupovinu preko interneta – prodavac će čak odgovarati ukoliko kupca unapred ne obavesti o ovoj svojoj zakonskoj obavezi.