Zakon se ne primenjuje

(Last Updated On: )

U Srbiji postoje brojni izazovi i prepreke za efektivnu zaštitu prava potrošača, koji su pretežno vezani za praksu primene važeće zakonske regulative, ocenjeno je na sednici Radne grupe Nacionalnog konventa o EU za poglavlje 28, koje se bavi zaštitom potrošača i zaštitom zdravlja.

“Pristup pravdi u sudskom postupku je gotovo onemogućen, jer troškovi postupka prevazilaze vrednost predmeta. Ishod spora neizvestan, čak i kad je osnovan zahtev potrošača… ‘Vidimo se na sudu’ ne predstavlja nikakvu opomenu trgovcima, jer su svesni nemogućnosti sprovodjenja pravne zaštite potrošača na taj način. Posledica je proizvoljno odbacivanje reklamacija potrošača, bez stvarne provere njihove osnovanosti, isključivo u cilju ispunjavanja zakonske obaveze da se pruži formalni odgovor na reklamaciju, pod pretnjom sprovodjenja inspekcijske kontrole i prekršajnih sankcija”, zaključeno je.

Ocenjeno je da postojeća praksa kolektivne zaštite koja se sprovodi u Ministarstvu trgovine predstavlja svetlu tačku zaštite potrošača prema važećem Zakonu, i da bi se predloženim isključivanjem nepoštene poslovne prakse iz materije kolektivne zaštite značajno unazadilo postojeće stanje i ostvareni nivo zaštite prava potrošača.

Radna grupa Nacionalnog konventa o Evropskoj uniji za poglavlje 28 Zaštita potrošača i zaštita zdravlja održala je sednicu na kojoj su glavna tema bili ključni problemi u primeni Zakona o zaštiti potrošača i mogućnosti za unapredjenje pravnog okvira u sklopu njegove predstojeće revizije.

Koordinatorka Nacionalnog konventa EU Nataša Dragojlović je rekla da će Poglavlje 28 izvesno biti u prvom sledećem paketu pregovaračkih poglavlja koja će biti otvorena i da se to može očekivati do kraja godine.

Zaštita prava potrošača i ostale važne ekonomske teme čine dve trećine pregovaračkog procesa o pristupanju Srbije Evropskoj uniji i imaju najvećeg uticaja na svakodnevni život gradjana, ali se u javnosti nedovoljno govori o tome već se naglasak daje političkim pitanjima, ocenila je izvršna direktorka Centra za evropske politike Ranka Miljenović.

“Prepoznajući ovu potrebu, mi smo, zajedno sa NALED-om i portalom European Western Balkans, a uz pomoć EU, pokrenuli projekat za jačanje kapaciteta organizacija civilnog društva za aktivno učešće u pregovorima o pristupanju EU kroz ekonomska poglavlja, uključujući i poglavlje 28, kako bi se ovim pitanjima dali značaj koji zaslužuju”, rekla je Ranka Miljenović.

Analizirana su i druga predložena zakonska rešenja iz radne verzije novog Zakona o zaštiti potrošača, i zajednička je ocena da predložene novine ne nude napredak u primeni zaštite prava.

Kritikovan je nerealan model vansudskog rešavanja potrošačkih sporova, jer su potrošači zainteresovani za medijaciju, dok nema pravog podsticaja za trgovce da prihvate medijaciju i njene odluke.

Programski menadžer u CEP-u i koordinator radne grupe Konventa za poglavlje 28 Dušan Protić ukazao je da potrošačke organizacije mogu više da iskoriste potancijal Nacionalnog konventa.

“Civilno društvo ima mogućnost da preko platforme Nacionalnog konventa pokreće inicijative, sada možda i više nego ranije, da u suženom prostoru za javni dijalog omogući svojim članicama da se čuje njihov glas i da utiču na donosioce odluka”, istakao je Protić.

Izvor: Beta