Za ovu godinu subvencije završene

(Last Updated On: August 17, 2021)

Ministarstvo zaštite životne sredine na svom sajtu objavilo da se ukidaju subvencije za kupovinu novih hibridnih vozila i onih na električni pogon, koje prenosimo u celini.

Ministarstvo zaštite životne sredine na osnovu člana 8. st. 2. i 3. Uredbe o uslovima i načinu sprovođenja subvencionisane kupovine novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon) („Službeni glasnik RS” br. 156/20 i 53/21), izdaje sledeće

O B A V E Š T E Nj E

Obaveštavaju se zainteresovane strane da se prekida postupak dodele subvencija za kupovinu novih vozila koja imaju isključivo električni pogon, kao i vozila koja uz motor sa unutrašnjim sagorevanjem pokreće i električni pogon (hibridni pogon).
Zaključno sa danom 13.08.2021. godine, obustavlja se prijem Zahteva za subvencionisanu kupovinu novih vozila i prekida se postupak dodele subvencija za 2021. godinu.

Visina opredeljenih subvencija u tekućoj godini iskorišćena je pre isteka kalendarske godine.