Višestruko povećanje broja požara na otvorenom

(Last Updated On: )

Sektor za vanredne situacije Ministarstva unutrašnjih poslova saopštio je juče da je, imajući u vidu povećan broj požara na otvorenom, inicirao hitne sednice lokalnih štabova za vanredne situacije.

Na tim sednicama članovi štabova će biti upoznati sa trenutnom situacijom vezano za povećanje broja požara na otvorenom prostoru, opasnostima koje mogu nastati i na kojima će se predložiti i pokrenuti sprovođenje mera i aktivnosti za zaštitu života i imovine.

Pomoćnik načelnika Uprave za vatrogasno-spasilačke jedinice Sektora za vanredne situacije Miloš Milenković je precizirao da će mere podrazumevati obilazak svih naseljenih mesta i upozoravanje stanovništva na to da poštuju zakonske odredbe o zabrani spaljivanja na otvorenom prostoru.

Milenković je istakao da je naloženo i da se proveri ispravnost mehanizacije subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje, koja bi se mogla angažovati u slučaju potrebe na gašenju požara na otvorenom prostoru.

On je naglasio da je od početka februara na teritoriji Republike Srbije evidentirano 1.492 požara na otvorenom prostoru, što je enormno povećanje u odnosu na isti period prošle godine, kada je ovakvih požara bilo 226.

Samo tokom vikenda na teritoriji Srbije evidentirano je 466 požara na otvorenom prostoru, dok je prošle godine u istom periodu bilo 60 ovih požara, dodao je on i istakao da su svi požari, zahvaljujući nadljudskim naporima vatrogasaca-spasilaca, ugašeni.

Milenković je upozorio na to da se požari na otvorenom prostoru veoma brzo šire i zahvataju velike površine, zbog čega predstavljaju realnu opasnost po nastanak veće materijalne štete na građevinskim objektima, objektima infrastrukture i na šumskim kompleksima, ali i realnu opasnost po živote građana.

On je dodao da je za gašenje ovih požara neophodno angažovanje i velikog broja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Na lokalizaciji i likvidaciji požara na otvorenom prostoru samo u toku februara evidentirano je 3.795 angažovanja pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica sa 519 vatrogasnih vozila, ukazao je on.

Milenković je podsetio na to da je Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno spaljivanje ostataka strnih useva, spaljivanje smeća na otvorenom prostoru i spaljivanje biljnih ostataka i da je za to zaprećena kazna za pravna lica od 300.000 do 1.000.000 dinara, a za fizička lica 10.000 dinara.

Takođe, loženje vatre u šumi i na udaljenosti od 200 metara od ruba šume je zabranjeno, izuzev na određenim i za to obeleženim mestima, u skladu sa propisanim merama zaštite od požara.

Za nepoštovanje ove odredbe, kako je istakao Milenković, zaprećena je kazna za fizička lica od 10.000 do 50.000 dinara.