Veštačka intelignecija stiže

(Last Updated On: )

Koliko će se brzo prodor veštačke inteligencije u pojedine profesije odvijati, niko sa sigurnošću ne može da kaže. Činjenica da se poslednjih decenija dešavaju tehnološke promene koje je bilo teško predvideti upućuje na oprez – za samo par godina, naime, može nam se dogoditi da su znanja koja stičemo zastarela i da je potrebno menjati način rada.

Usavršavanje tokom čitavog života postaje prihvaćen preduslov za opstanak “u igri”, čak i u Srbiji. Potreba da se pripremimo na vreme za ogroman skup inovacija u čijoj je osnovi veštačka inteligencija već je pred nama, pa da vidimo gde se predviđa da će prvo stići. Njena uloga će, da napomenemo, najpre biti u obradi i korišćenju podataka – oblasti u kojoj u razvijenim zemljama već prouzrokuje velike promene.

Zdravstvo. Veštačka inteligencija može da oslobodi lekare napornih dosadnih poslova, pomogne u otkrivanju novih lekova i načina lečenja, personalizuje i prilagodi pristup baš svakom pacijentu, smanjujući negativno dejstvo lekova… i da, sigurno, spase veliki broj života.

Marketing. Veštačka inteligencija isporučuje poruke i oglase prilagođene svakom kupcu, poboljšava njihov odnos sa brendom, i prodaju. Komunikacija više nikada neće biti ista pošto dobija ovaj vredan dodatak.

Svakodnevni  život. Preporuke virtuelnih asistenata slušaće se sve više i nove generacije će se na njih oslanjati već tokom odrastanja.

Transport. Vozila bez vozača, posebno u javnom prevozu su stvarnost, a može se očekivati da u narednim decenijama lično upravljanje automobilom postane i – kažnjivo.

Finansije. Sigurnost finansijskih transakcija će porasti pošto će otkrivanje zloupotreba postati jednostavnije. Očekuje se velika pomoć i kod dobijanja preporuka za investiranje, a digitalni novac će se najverovatnije dobro uklopiti u revoluciju koja predstoji.

Pripremite se, dakle, za dolazak novog pomoćnika, saradnika, ali i konkurencije – veštačke inteligencije, sasvim sigurno u svim, a najpre u navedenim oblastima, na vreme.