Uzbudljivi gradovi – Inovacije i Trendovi – Pančevo

uzbudljivi gradovi Pancevo
(Last Updated On: )

Connecting 17. i 18. decembra organizuje drugo izdanje Nove energije: Uzbudljivi gradovi – Inovacije i Trendovi u Pančevu. Pozivi za učešće su bili upućeni zainteresovanim predavačima, startapovima kao i onima sa idejama za “uzbudljivim prostorima”.

U dva dana, posetioci će moći da čuju dosta toga o uzbudljivim gradovima, uzbudljivim manifestacijama, internet stvarima, reciklaži kao biznisu budućnosti, otvorenim podacima, zajedničkim dobrima, održivom transportu. Konferencija će okupiti studente, edukatore, omladinske radnike, naučnike, preduzetnike, aktiviste koji deluju i primišljaju o uzbudljivim gradovima kroz prizmu održivog razvoja, zelene ekonomije i uzbudljivih manifestacija. 50 učesnika/ca biće pozvano da razgovara na temu: “Uzbudljivi gradovi – Inovacije i Trendovi”.

Inače, Nova energija je inicijativa Organizacije za razvoj karijere i omladinskog preduzetništva Connecting koja je nastala sa ciljem da učini vidljivim inovacije u oblasti zelene ekonomije, potom da podstakne diskusiju u našem gradu na temu održivog razvoja i mogućnosti 4.0 revolucije.