Umanjenje računa za grejanje u Beogradu po zakonu

(Last Updated On: )

Udruženje potrošača Efektiva uputilo je Sekretarijatu za energetiku grada Beograda zahtev za pravično umanjenje cene za grejnu sezonu 2022-23. svim tarifnim kupcima na terotiriji Beograda, koji su korisnici usluga javno-komunalnog preduzeća “Beogradske elektrane”.

“S obzirom na to da je vreme tajanja grejne sezone smanjeno za 15 dana, što predstavlja 8,33 odsto ukupnog trajanja grejne sezone, i u tom perodu nije bilo isporučene toplotne energije, predlažemo da se za isti procenat umanje računi potrošača za period od 12 meseci”, navelo je Udruženje potrošača Efektiva.

Podsetili su da je prema Odluci o snabdevanju toplotnom energijom grada Beograda kao i članu 80. Zakona o zaštiti potrošača, predvidjeno da potrošač ima pravo na reklamaciju i umanjenje cene, za vreme trajanja nekvalitetnog grejanja.

Udruženje je podnelo zahtev za inspekcijski nadzor i pokretanje prekršajne prijave protiv Beogradskih elektrana zbog, kako su naveli, neosnovanog odlaganja grejne sezone.

Udruženje potrošača “Efektiva” predalo je Gradskom sekretarijatu za inspekciju, nadzor i komunikaciju zahtev za sprovodjenje inspekcijskog nadzora i pokretanje prekršajnog postupka protiv Javno-komunalnog preduzeća (JKP) “Beogradske elektrane”, zbog, kako su naveli, neosnovanog odlaganja grejne sezone.

“Komunalno preduzeće je obavezno da tarifnom kupcu isporučuje toplotnu energiju za grejanje stambenih i poslovnih prostorija u toku grejne sezone i za pripremu tople vode neprekidno u toku cele godine u skladu sa zaključenim ugovorom o prodaji toplotne energije”, naveli su iz “Efektive”.

Kako su istakli, preduzeće je dužno da distribuira toplotnu energiju svim tarifnim kupcima, uz podsećanje da grejna sezona počinje 15. oktobra i završava se 15. aprila.

“JKP Beogradske elektrane je bez pravnog osnova donelo odluku o odlaganju početka grejne sezone, a da prethodno Odluka Skupštine grada Beograda nije izmenjena, čime je postupio suprotno navedenim odredbama”, navedeno je u saopštenju.

Kako su naglasili, Skupština garada je organ koji je nadležan za donošenje ili izmenu odluke osnabdevanju toplotnom energijom, a ne Gradsko veće za koje je gradončelnik Aleksandar Šapić rekao da je donelo odluku”.

“Budući da Gradsko veće nije organ nadležan za ovakvu izmenu Odluke o snabdevanju toplotnom energijom, to vodi zaključku da je Odluka i dalje na snazi i da se ista mora poštovati. S tim u vezi jasno je da je grejna sezona morala da počne 15. oktobra”, ukazali su iz “Efektive”.

Podsetili su da je prema Odluci, propisano da se novčanom kaznom u iznosu od 150.000 dinara kazni komunalno preduzeće ako ne isporučuje toplotnu energiju u predvidjenom roku dok traje grejna sezona, a da je za odgovorno lice u komunalnom preduzeću predvidjena novčana kazna od 25.000 dinara.

Izvor: Beta