Tehnologije koje menjaju svet

(Last Updated On: )

Četvrta industrijska revolucija je termin koji se sve češće nalazi na dnevnom redu važnih sastanaka, ali i u obraćanjima javnosti aktuelnih srpskih ministara. O “četvrtoj revoluciji” se govori kao o “vozu koji ne smemo da propustimo”, ako želimo da idemo u korak sa razvijenim svetom.

Koje su najznačajnije novosti i inovativne tehnologije “četvrte revolucije” koje će promeniti planetu?

U oblasti svetske trgovine, na primer, može se izdvojiti pet trendova, posle kojih ništa više nije isto.

Prvi je blockchain. Ovaj novi metod može da pomogne u lancu snabdevanja, čineći ga jeftinijim, transparentnijim i bezbednijim. Blokčejn je i finansiranje trgovine bespovratno promenio, smanjujući vreme osiguranja, vreme izdavanja akreditiva i cenu kapitala, a povećavajući brzinu transakcija.

Veštačka inteligencija i mašinsko učenje će ubuduće biti korišćene da bi se optimizovale rute prevoza roba, na kojima će vozila biti satelitski praćena. Dokumenti će se prevoditi automatski sa jednog na drugi jezik. Globalna trgovina će imati zadatak da postane održiva, a sumnjiva ponašanja bi trebalo da budu svedena na najmanju meru.

Trgovina onlajn već se dovoljno razvila da možemo da vidimo koji će oblici kupoprodaje dominirati u budućnosti. Svetsko tržište radne snage postalo je lako dostupno, pa se poslovi obavljaju putem interneta angažovanjem radnika iz drugih zemalja.

3D printing je jedna od novosti koje će sigurno promeniti tržište roba. Kad bude dovoljno jeftin da građani mogu sami da ga koriste, 3D štampač će na svetskom nivou, kako se očekuje, smanjiti razmenu za oko četvrtinu. Iako se ne može porediti sa masovnom proizvodnjom, 3D štampa ima sasvim konkretne prednosti u velikom broju oblasti.

Mobilno bankarstvo još jedan je trend koji raste pred našim očima. Posebno je važan uticaj koji ima u manje razvijenim i zemljama u razvoju, gde na ovaj način finansijski računi i transakcije postaju dostupni sve većeb broju pripadnika siromašnijih slojeva društva, koji se uključuju u razmenu.