Taksa i odobrenje za ulazak u zemlje EU

(Last Updated On: )

Građani Srbije trenutno mogu da putuju u evropsku šengensku zonu bez vize ili bilo kakvog prethodnog odobrenja, ali od novembra ove godine to više neće biti moguće bez podnošenja onlajn zahteva kroz Evropski sistem za odobravanje putovanja (ETIAS).

Ovo odborenje moraće da izvadi pre putovanja u obliku online zahteva prilikom koje će morati platiti taksu od 7 evra, a samo odobrenje važiće tri godine.

Na ovaj način, svi putnici koji od novembra žele da putuju u jednu od zemalja EU moraće najpre popuniti formular sa ličnim podacima, adresom, mailom, i podacima o pasošu, a prijava mora biti podneta najkasnije 96 sati pre samo leta odnosno putovanja.

Dobijeno ETIAS odobrenje važiće tri godine ili do isteka važenja putnog dokumenta. Putnici mlađi od 18 i stariji od 70 godina biće izuzeti od plaćanja naknade, kao i članovi užih porodica državljana zemalja članica EU ili porodica osoba koje nisu državljani zemlja članica EU, ali koje imaju pravo slobodnog kretanja širom Evropske unije.

Odobrenja u sistemu ETIAS odnose se isljučivo na turističke posete, dok ce oni koji žele da radi ili studiraju u nekoj od zemalja EU i dalje morati da podnose zahtev za radne ili studentske dozvole

Pravilo ostanka gradjana Srbije u zemlje šengena neće se promeniti, i i dalje će moci da ostati u državama šengena najviše 90 dana u periodu od 6 meseci. Takodje, ovo odobrenje i dalje ne znači automatski odnosno zagarantovani ulazak u zemljama šengena, jer će granična kontrola svake zemlje ponaosob utvrđivati da li putnik ispunjava uslove za ulazak u tu zemlju.

Cilj ove ovog sistema je kako navode zvanicni EU smanjenje broja ilegalnih prelazaka granica, ali i sprečavanje ulaska osoba koje mogu predstavljati rizik po javno zdravlje ili bezbednost ovih država.

U kojim sve slučajevima zahtev može biti odbijen?

Kako se navodi na stranici schengenvisainfo.com, malo je verovatno da će građanima Srbije biti odbijen zahtev za ulazak u Evropsku uniju kada ETIAS bude pokrenut.

Ipak, prijava za ETIAS mogla bi biti odbijena ukoliko podnosilac ima kriminalnu prošlost, predstavlja opasnost za društvo ili se nalazi na listi za praćenje putovanja u vezi sa osumnjičenim teroristima. Takođe, razlog za odbijanje može biti i davanje lažnih informacija tokom prijave, kao i putovanje iz oblasti sa epidemijom/pandemijom, zbog čega podnosilac prijave može predstavljati opasnost po javno zdravlje.

Državljani Srbije će tako od novembra 2023. morati da imaju ETIAS za ulazak u sledećih 30 zemalja: Austriju, Belgiju, Bugarsku, Hrvatsku, Kipar, Češku, Dansku, Estoniju, Finsku, Francusku, Nemačku, Grčku, Mađarsku, Island, Italiju, Letoniju, Lihtenštajn, Litvaniju, Luksemburg, Maltu, Holandiju, Norvešku, Poljsku, Portugal, Rumuniju, Slovačku, Sloveniju, Španiju, Švedsku i Švajcarsku. Shodno tome, građanima Srbije će biti potreban ETIAS i da bi posetili sledeće evropske mikrodržave sa otvorenim granicama: Monako (preko Francuske), San Marino (preko Italije) i Vatikan (preko Italije).

Izvor: FlyNaissus