TAG za naplatu putarine

(Last Updated On: )

Na NIS Petrol i Gasprom benzinskim stanicama počela je prodaja uređaja za elektronsku naplatu putarine (TAG), koji će smanjiti gužve na auto putevima i naplatnim rampama, a vozačima obezbediti kvalitetnu i udobnu vožnju.

Cena jednog uređaja je 2.022,00 dinara. Dopunjuje se elektronski na samim benzinskim stanicama.

Šta je TAG uređaj?

TAG je elektronski uređaj za plaćanje putarine i predstavlja način beskontaktne elektronske naplate, pri kojoj vozila prolaze bez zaustavljanja u regularnoj traci na kojoj službenik naplaćuje putarinu. U pitanju je baterijski transponder koji je smešten sa unutrašnje strane prednjeg vetrobranskog stakla vozila. Konekcija se uspostavlja putem antene instalirane na nadstrešnici iznad ulazne/naplatne saobraćajne trake.

Jedan TAG koristi se za jedno vozilo odgovarajuće kategorije, osim kad je u pitanju kategorija 1, u kojoj jedan uređaj može da se koristi za više vozila. TAG nema vremensko ograničenje korišćenja i na njemu se nalaze sledeći podaci: registarski broj vozila, kategorija puta i iznos plaćene putarine.

Koji su benefiti korišćenja uređaja i elektronske naplate putarine?

Naplata putarine bez zaustavljanja na posebno obeleženim stazama za naplatu, čime se izbegavaju mogući zastoji, usled ograničene propustljivosti na naplatnim rampama u saobraćajnim špicevima. Jednostavnost naplate putarine, time što se izbegava gotovinsko plaćanje i nepotrebno zadržavanje. Kraće vreme transakcije.

tag nis

Kako funkcioniše elektronska naplata putarine (ENP) sa uređajem?

Kada se vozilo sa TAG uređajem približava izlaznoj brzoj traci, koja je opremljena ENP sistemom, antena na natstrešnici detektuje uređaj na automobilu, čita memorisane podatke sa uređaja i ako je komunikacija uspešna, na displeju se pokazuje da je transakcija izvršena, prikazuje se kategorija vozila, iznos putarine, sredstvo plaćanja i preostalo stanje na računu. Rampa se zatim podiže i vozilo napušta izlaznu traku.

Gde funkcioniše elektronska naplata putarine?

Na čeonim i većim bočnim naplatnim stanicama postoji po najmanje jedan izdvojeni prolaz koji služi za elektronsku naplatu putarine, dok je na ulaznim/naplatnim saobraćajnim trakama na manjim bočnim naplatnim stanicama (gde ne postoje uslovi za posebne ENP trake) kombinovana manuelna i ENP naplata.

Ovaj sistem naplate putarine funkcioniše na svim naplatnim stanicama, osim na stanicama Inđija, Vrbas i Zmajevo.

Ko može biti korisnik TAG uređaja?

Korisnik može biti svako pravno ili fizičko lice koje potpiše Ugovor sa JP “Putevi Srbije”, preuzme ovaj uređaj na NIS Petrol benzinskim stanicama uz odgovarajuću naknadu i uplati početni iznos pretplate čime TAG postaje validan za korišćenje.

Kako da nabavim uređaj?

TAG uređaj dostupan je svim potrošačima na jednom broju NIS Petrol i Gasprom benzinskih stanica. (pogledajte spisak stanica i sve druge uslove na sajtu NIS-a)

Izvor: NIS