Stupio na snagu novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji

Zakono bezbednosti na radu
(Last Updated On: )

Skupština Republike Srbije donela je novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu koji je stupio na snagu 7. maja ove godine. Novim zakonom propisane su određene obaveze za poslodavce u vezi sa bezbednošću i zdravljem na radu, a rok za njihovo sprovođenje je dve godine od dana stupanja zakona na snagu.

Bojan Stojadinović iz firme “Zaštita Preving PLUS” ističe neke od osnovnih novina u novom zakonu. U oblastima uslužnih delatnosti, trgovine i manje rizičnih poslova, do sada je poslodavac mogao samostalno voditi poslove bezbednosti. Međutim, prema novom zakonu, poslodavac će i dalje moći da vodi te poslove, ali će biti obavezan da položi stručni ispit u Ministarstvu za rad, zaposli osobu koja će se time baviti ili angažuje agenciju da ga podržava u to ime.

Takođe, agencije koje pružaju usluge u ovoj oblasti sada su u obavezi da pribave lične licence za svoje zaposlene, što će biti dodatno regulisano.

Jedna od značajnih promena je i obaveza kolektivnog osiguranja zaposlenih od povreda na radu i smrtnih slučajeva. Prethodno, ova obaveza postojala je, ali nije bila praćena kaznenom odredbom. Sada, novim zakonom, poslodavci su u obavezi da osiguraju zaposlene od povreda i smrti, a iznosi premija su simbolični, počevši od 1000 dinara godišnje po zaposlenom. Ovom odredbom osiguravajuće kuće će isplaćivati naknade umesto poslodavaca.

U skladu sa nedavno usvojenim Zakonom o bezbednosti i zdravlju na radu u Srbiji, poslodavci su suočeni sa rigoroznim kaznenim odredbama u cilju obezbeđivanja veće odgovornosti prema svojim zaposlenima. Novi zakon, koji je stupio na snagu početkom maja, postavlja visoke standarde za bezbednost i zdravlje na radnom mestu, a kršenje ovih propisa će rezultirati ozbiljnim novčanim kaznama.

Prema novom zakonu, poslodavci koji ne preduzimaju adekvatne mere za bezbednost i zdravlje svojih zaposlenih suočavaju se sa novčanim kaznama koje se kreću od 1.500.000 do 2.000.000 dinara. Ove kazne se primenjuju ukoliko poslodavac ne sprovodi preventivne mere bezbednosti i zdravlja na radu, ne obezbeđuje adekvatne uslove za bezbednost i zdravlje zaposlenih, ne primenjuje mere zaštite u opasnim zonama, ne pruža neophodnu obuku zaposlenima ili ne ispunjava druge obaveze propisane zakonom.

Pored novčanih kazni, novi zakon takođe uvodi i druge kaznene mere koje su usmerene ka poslodavcima sa svojstvom pravnog lica. Ukoliko se utvrdi da je došlo do teže povrede propisa o bezbednosti i zdravlju na radu, poslodavci mogu biti podvrgnuti suspenziji poslovanja u trajanju od 30 dana, što može imati značajan uticaj na njihove poslovne aktivnosti i reputaciju. Ova suspenzija predstavlja efikasan mehanizam za promovisanje poštovanja zakona i zaštite zaposlenih od potencijalnih rizika na radu.

Kako bi se izbegle kazne i sankcije, poslodavci su sada pod većim pritiskom da preduzmu sve neophodne korake kako bi osigurali bezbedno i zdravo radno okruženje za svoje zaposlene. To uključuje primenu preventivnih mera, pravovremeno održavanje opreme, redovnu obuku zaposlenih o bezbednosnim postupcima i uslovima rada, kao i pridržavanje svih drugih propisa iz oblasti bezbednosti i zdravlja na radu.